ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.จุฬาภรณ์ รณรงค์ Stand up to CANCER Together วันมะเร็งโลก 2567

รพ.จุฬาภรณ์ รณรงค์ Stand up to CANCER Together วันมะเร็งโลก 2567 HealthServ.net

วันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤติ ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ร่วมรณรงค์ลดวิกฤติโรคมะเร็งในประเทศไทย

รพ.จุฬาภรณ์ รณรงค์ Stand up to CANCER Together วันมะเร็งโลก 2567 ThumbMobile HealthServ.net
 
 
             กรุงเทพฯ 2 กุมภาพันธ์ 2567 :  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บูรณาการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนจัดบริการวิชาการโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567  Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ร่วมรณรงค์ลดวิกฤตโรคมะเร็งในประเทศไทย สร้างการตระหนักแก่ประชาชน เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งได้ พร้อมทั้งผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อร่วมกันลดวิกฤต ปิดช่องว่างให้คนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันดูแลและรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์จากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้นที่ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
รพ.จุฬาภรณ์ รณรงค์ Stand up to CANCER Together วันมะเร็งโลก 2567 HealthServ
 
 
             โรคมะเร็งถือเป็นวายร้ายคุกคามสุขภาพอันดับต้น ๆ ในยุคนี้แทบทุกคนมีคนใกล้ตัวที่เคยเผชิญหรือเฉียดใกล้กับโรคมะเร็ง การรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในหมู่ประชาชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังกันช่วยชีวิตและปกป้องผู้คนหลายล้านคนจากโรคมะเร็ง ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งในทุก ๆ ด้าน และร่วมกันผลักดันให้เรื่องนี้อยู่ในความสนใจของรัฐบาลหรือหน่วยงานในภาครัฐของแต่ละชาติ


 
 
รพ.จุฬาภรณ์ รณรงค์ Stand up to CANCER Together วันมะเร็งโลก 2567 HealthServ

          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลกปีนี้ว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมส่งเสริมบริการความรู้และการดูแลเชิงป้องกันเพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ ตลอดจนมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งที่เป็นเลิศเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสนองพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมทั้งช่วยประเทศชาติในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ
  

           การจัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เพื่อร่วมตอกย้ำให้ทุกคนได้ตระหนักและเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพ ลดภาวะเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ด้วยมะเร็งบางชนิดสามารถรักษาได้หากตรวจพบในระยะแรกเริ่ม โดยให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศไทย เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งในประเทศได้ รวมทั้งร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการยกระดับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนและเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ เพื่อร่วมกันลุกขึ้นสู้มะเร็ง ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการป้องกันดูแลและรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม”

 
 
        สำหรับโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ได้จัดบริการวิชาการเสวนาให้ความรู้ครอบคลุมทุกมิติของโรคมะเร็งจากคณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และภาคีเครือข่ายโดยมีดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา เริ่มด้วยการเสวนาช่วง “ยืนหยัดลุกขึ้นป้องกันมะเร็ง” โดย ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันและคัดกรองเพราะมะเร็งรู้เร็วรักษาทัน และรู้ถึงสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐที่คนไทยสามารถเข้าถึงได้จากการขับเคลื่อนนโยบายแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ 

ชวนสตรีไทยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง


             โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ร่วมรณรงค์เชิญชวนสตรีไทยอายุระหว่าง 30-59 ปี เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA Self-sampling ฟรี “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง” ซึ่งเป็นชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้องเข้าร่วมให้บริการประชาชน 

แม้คนป่วยมะเร็งจะเพิ่มมากจริง แต่ก็ผู้รอดชีวิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

          แม้ว่าจำนวนข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยมะเร็งจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่จำนวนผู้รอดชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน เพราะความก้าวหน้าของการวินิจฉัยที่รวดเร็วและแม่นยำกว่าสมัยก่อน

           เสวนาในช่วง “มะเร็งรุกมา เราลุกขึ้นสู้ด้วยกัน” กับทีมแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา ผศ.พญ.เจษฎาพร พร้อมเที่ยงตรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ พญ.เอมวิภา ลือประสิทธิ์สกุล แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโลหิตวิทยา ร่วมเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนวัตกรรมความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งในด้านของการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่รวดเร็วและแม่นยำ การรักษามะเร็งทางโรคเลือดด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกโดยการใช้เซลล์ตัวเองบำบัด (Autologous Stem Cell Transplant) โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้นำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิด Multiple Myeloma โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงเพื่อเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมดังกล่าวได้อีกด้วย

รพ.จุฬาภรณ์ เน้นรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง

             การรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ คือ การรักษาที่เข้าถึงผู้ป่วยมะเร็งทุกคนได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ป่วยกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างยืนยาว โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงมุ่งเน้นการรักษาโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้การดูแลรักษาร่วมกันโดยแพทย์เฉพาะทางสหสาขา เพื่อร่วมกันวินิจฉัยข้อมูลและวางแผนการรักษาที่เหมาะสมเพื่อทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วยมะเร็งแต่ละราย ตลอดจนการดูแลชีวิตและจิตใจและการดูแลแบบประคับประคองด้วยแนวทางการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสมาคมมะเร็งวิทยาแห่งยุโรป หรือ ESMO (European Society for Medical Oncology) ให้เป็น “ESMO Designated Centres of Integrated Oncology and Palliative Care” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้อีกด้วย 
               ปิดท้ายการเสวนาด้วยการ“เติมเต็มการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็ง” ทั้งในด้านการวางแผนมีบุตรสำหรับผู้เป็นมะเร็ง ร่วมเสวนากับ พญ.กตัญญุตา นาคปลัด แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทย์หญิงจิดาภา สำราญ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา และด้วยการประสบกับปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่เพียงพอ พยาบาลวิชาชีพ จุฑามาศ มูลภิชัย หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด และคุณสิน  วิวัฒน์ธนพร ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ขึ้นมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงการปิดช่องว่างของข้อจำกัดดังกล่าวของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยการเปิดบริการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ หรือ Home Chemotherapy เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดวิกฤตปัญหาเรื่องเตียงเต็มและเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งและญาติที่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ในขณะให้ยาเคมีบำบัด 
               ภายในงานยังมีบูธกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง อาทิ การให้คำปรึกษาและแจกอุปกรณ์เสริมบุคลิกภาพ เช่น เต้านมเทียม วิกผม หมวก การแนะนำแนะนำโภชนาการสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง วิธีการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน และกิจกรรม “เย็บเต้านมเทียม” กับโครงการ Sabina Sewing Cup Sewing Heart "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม" โดยมี รัก-สุลักษมิ์ ศิริภัทรพงศ์ มิสแกรนด์สุราษฏร์ธานี 2022 และสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จิตอาสามาร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและปลูกฝังการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา ร่วมทำกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมเพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 
 
 
              การต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อลดวิกฤต ปิดช่องว่าง และพร้อมลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน สำหรับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่ต้องการเข้ารับการปรึกษาเพื่อวางแผนการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา การปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์บำบัด เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตรวจเพทสแกน สามารถเข้าถึงช่องทางบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งผ่านทาง LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @chulabhornhospital (กดเพิ่มเพื่อน: http://nav.cx/8DqLuQm) กดเมนู “บริการโรคมะเร็ง” และเลือกหัวข้อบริการและชนิดมะเร็งที่ต้องการปรึกษาเพื่อเข้าถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อส่งปรึกษา อาทิ ประวัติการรักษา รายงานการผ่าตัด ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รายงานผลทางรังสีวินิจฉัยพร้อมซีดี รายงานผลทางพยาธิวิทยา ผลชิ้นเนื้อพร้อมสไลด์บล็อก (ถ้ามี) ผลชิ้นเนื้อไขกระดูก (ถ้ามี) เพื่อคัดกรองประวัติและอาการกับแพทย์ก่อนนัดหมายเข้ารับบริการต่อไปเพื่อประหยัดเวลาและลดการเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น
   
ภาพข่าวจากซ้าย
  1.  ทันตแพทย์หญิงน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
  2. ผศ.พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
  3. พญ.จอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  4. รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  5. ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
  6. นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  7. นพ.วุฒิชัย หมู่สกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด