ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก

เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก Thumb HealthServ.net
เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก ThumbMobile HealthServ.net

ฉลอง 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (UTCC) และ 10 ปี ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จัดเสวนา “ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก” พร้อมจัดการแข่งขัน "THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon" ค้นหาสุดยอดไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์

เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก HealthServ
 
          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน (A Leading University in Trade & Services in ASEAN) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (THPD) ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวทัน ... โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก” ในโอกาสที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวขั่น จำกัด ครบรอบ 10 ปี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉลอง 20 ปี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  พร้อมกันนี้ยังได้จัดการแข่งขัน THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon เพื่อค้นหาไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งและการกระจายสินค้าแบบครบวงจรตามนโยบาย Digital Economy

 
          รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  “สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เราสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 2,000 คน ซึ่งเราเน้นทักษะในการออกแบบและวางแผน บริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน  ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นหนึ่งในสายงานด้านโลจิสติกส์ที่มีความต้องการสูงของตลาดแรงงานและมีเงินเดือนสูง โดยสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งการเป็นเจ้าของกิจการด้านโลจิสติกส์ วิศวกรจัดซื้อและคลังสินค้า วิศวกรขนถ่ายวัสดุ วิศวกรวิเคราะห์ระบบ วิศวกรพัฒนาระบบธุรกิจ วิศวกรบริหารจัดการวัสดุคงคลัง วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต ด้วยหลักสูตรที่เราให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์กับผู้ที่มีอาชีพด้านนี้โดยตรงจะส่งผลให้นักศึกษาได้นำระบบโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น โดยการนำเทคโนโลยี  นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ มาใช้บริหารจัดการคลังพัสดุ ลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ ซึ่ง THPD ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ธุรกิจไทยมาตลอด 10 ปี โดยไม่หยุดที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาให้บริการแก่ลูกค้าเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราก็ฉลองครบรอบ 20 ปี ที่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาด้านโลจิสติกส์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจและพร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น”
 
เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก HealthServ
 

          ดร.พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า “  เมื่อไม่นานมานี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม (Premier Smart Farm) และวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ โดยการนำของ ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.ภคพงศ์ อมรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  มีคุณธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ความรู้การผลิตกัญชาทางการแพทย์และการผลิตสมุนไพร “ผลไพร” ได้แก่ ยาน้ำมันนวดผลไพร ยาดมสมุนไพรผลไพรและยาหม่องผลไพร ซึ่งเป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากลจากสถาบัน SGS ประเทศโคลอมเบียและเป็นฟาร์มปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรกในทวีปเอเชียที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวด้วย ผ่านการรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และด้านวิชาการเพื่อผลักดันและยกระดับสมุนไพรไทยสู่ตลาดการค้าโลก   นอกจากจะมุ่งมั่นผลิตกัญชาทางการแพทย์แล้ว ยังมีความพยายามที่จะยกระดับการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลไพร เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เรามีเป้าหมายที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย เชื่อว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันการผลิตกัญชาทางการแพทย์ทั้งในไทยและในระดับเอเชีย ซึ่งรวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้ร่วมมือด้านโลจิสติกส์และด้านวิชาการเพื่อผลักดันและยกระดับสมุนไพรไทยสู่ตลาดการค้าโลกต่อไปในอนาคตให้สมกับที่เราเป็นผู้นำด้านการขนส่ง ‘ส่งยาก ส่งเย็น ส่งใหญ่ ส่งเยอะ’ ”
 
เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก HealthServ

ประกาศผลการแข่งขันไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ 


ทั้งนี้การแข่งขันไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ "THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon" จากผู้สมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปวส. นักศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นั้น ทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่...
 
             ลำดับที่ 1. ทีม Digiquay จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
 
             ลำดับที่ 2. ทีม PNS จากสถาบันการบินพลเรือน
 
             ลำดับที่ 3. ทีม นวัฒตัวน้อย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
             โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้ทัศนศึกษา ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อัพเดทเทรนด์แห่งอนาคตของระบบโลจิสติกส์จากกูรูผู้รู้ตัวจริงในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานจริงจากทีม Mentor ของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก HealthServ
เสวนา ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด