ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม

โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม HealthServ.net
โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม ThumbMobile HealthServ.net

โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม ดันคนไทยห่างไกลโรคอ้วน ชูร้านขายยาแหล่งข้อมูลสุขภาพน่าเชื่อถือและเข้าถึงแหล่งชุมชน

โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม HealthServ
 
            นอกจากสถานพยาบาลแล้ว ปฎิเสธไม่ได้ว่า ‘ร้านขายยา’ เป็นอีกแหล่งพึ่งพิงยามเจ็บป่วยของประชาชนเพื่อเข้าถึงยารักษาโรค จากสถิติโดยกองยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าปี 2566 มีร้านขายยาในประเทศไทย ประมาณ 17,000 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคและได้รับคำแนะนำด้านยาจากเภสัชกรได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว ขณะที่ภาพรวมตลาดยาในปี 2567 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลปี 2565 มูลค่าตลาดยารวมกว่า 2.4 แสนล้านบาท ด้วยปัจจัยหนุนทั้งสังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง รวมถึงเทรนด์ใส่ใจสุขภาพ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจยา เช่น นวัตกรรมยา ยาชีววัตถุ เป็นต้น   
 
 
โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม HealthServ
 
 
            ในวาระพิเศษที่สภาเภสัชกรรมได้ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 30 ปีนี้ บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมการรักษาโรคอ้วน ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสภาเภสัชกรรม และร้านขายยาทั่วประเทศ จึงร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มุ่งสนับสนุนกิจกรรม Pharmathon Run 2024 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคอ้วนและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ Novo Nordisk โดยบริษัทฯ ได้ร่วมจัดบูธรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนอย่างถูกต้องและตระหนักถึงภัยจากโรคอ้วน พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
 
 
 
            สำหรับไฮไลท์ของงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน และเป็นผู้กดแตรสัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งร่วมกับแขกผู้มีเกียรติ ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สมัครวิ่งกว่า 2,500 คน 
 
 
 
            ด้วยพันธกิจขององค์กรในการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคอ้วนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการรักษาโรคอ้วนได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนอกจากผู้ป่วยโรคอ้วนจะสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลแล้ว ยังสามารถเข้ารับการปรึกษาปัญหาน้ำหนักตัวกับเภสัชกรที่ร้านขายยาได้เช่นกัน โดยโนโว นอร์ดิสค์ พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับเภสัชกรในการดูแลจัดการปัญหาน้ำหนักตัวในระดับปฐมภูมิ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ‘ร้านขายยา’ ซึ่งถือเป็นอีกแหล่งข้อมูลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ เข้าถึงแหล่งชุมชน และเป็นจุดเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพกับสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โนโว นอร์ดิสค์ สนับสนุนกิจกรรมวิ่ง Pharmathon Run 2024 ฉลอง 30 ปีสภาเภสัชกรรม HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด