ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศศินทร์ เตรียมจัดงาน SasinIEW เสริมพลังผู้ประกอบการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ศศินทร์ เตรียมจัดงาน SasinIEW เสริมพลังผู้ประกอบการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน HealthServ.net
ศศินทร์ เตรียมจัดงาน SasinIEW เสริมพลังผู้ประกอบการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Sasin School of Management ) สถาบันสอนบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เตรียมจัดงาน Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024 (SasinIEW) ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567
        สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Sasin School of Management ) สถาบันสอนบริหารธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย เตรียมจัดงาน Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024 (SasinIEW) ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ นักลงทุน บริษัท หน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำทางการเมือง NGO และประชาชนทั่วไปได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมพร้อมทั้งยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงในเชิงเศรษฐกิจเเละสังคมทั้งในประเทศไทยเเละนานาชาติ 


          วัตถุประสงค์ของงาน คือ มุ่งหวังที่จะพัฒนาต่อยอดความรู้องค์รวม เพื่อขับเคลื่อนผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดการสนับสนุนแนวคิดนวัตกรรมที่เน้นการผลักดันธุรกิจใหม่รวมไปถึงสร้างการเปลี่ยนเเปลงและผลกระทบเชิงบวกรวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก
 

 
ศศินทร์ เตรียมจัดงาน SasinIEW เสริมพลังผู้ประกอบการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน HealthServ
 
          สำหรับงาน (Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024) : SasinIEW ประกอบไปด้วยสามงานหลัก ๆ คือ
 
          1. GCEC New Frontier: Bangkok Summit 2024 (GCEC 2024):  การประชุมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการนานาชาติ GCEC New Frontier: Bangkok Summit 2024  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และในระดับภูมิภาคเอเชีย โดยศศินทร์ ได้รับเกียรติจาก Global Consortium of Entrepreneurship Centers (GCEC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้จัดงาน โดยรวบรวมผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ผู้ประกอบการ และนักนวัตกรรมจากทั่วโลก  ซึ่งในงานนี้เปิดรับไอเดียใหม่เเละแนวคิดทางธุรกิจที่แตกต่างระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก พร้อมทั้งเน้นย้ำปรัชญาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้ไปสู่ระดับเอเชียและระดับโลก โดยมีผู้บรรยายจากนานาประเทศที่มีความรู้ความชำนาญมาร่วมงาน ภายใต้ธีม "Inclusive Entrepreneurship Driving Impact"
 
 
 
          2. Bangkok Business Challenge 2024 (BBC 2024) powered by SCG Chemicals การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษที่มีมายาวนานที่สุดในเอเชีย ซึ่ง BBC2024 เปิดรับผู้เข้าแข่งขันระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา ชิงชนะเลิศรางวัลเกียรติคุณถ้วยพระราชทาน และรางวัลพระราชทาน ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท มีทีมนำแผนธุรกิจที่ได้นำเสนอในการแข่งขันนี้ไปต่อยอดดำเนินธุรกิจจริงและประสบความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศมากมาย
 

          3. Family Enterprise Case Competition - Asia Pacific 2024 (FECC-AP 2024): การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจผ่านกรณีศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่วิสาหกิจครอบครัวสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของตนเองในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาธุรกิจ ซึ่งร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสินอันทรงเกียรติและมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจ ร่วมกันตัดสินว่า ทีมผู้แข่งขันที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ และนำเสนอหลักการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด ซึ่งผู้ชนะจะได้รับสิทธิเข้าร่วมกับการแข่งขัน FECC 2025 ที่รัฐเวอร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

          ศศินทร์ พร้อมสนับสนุนและเป็นพลังในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการทั่วโลกพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน เช่น บุคลากรทางการศึกษา เช่น คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย หน่วยงานเอกชน เช่น องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ทางด้านกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทางธุรกิจ และพร้อมเป็นหนึ่งในพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติสำหรับธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างครอบคลุมโดยมีผลกระทบเชิงบวกในระดับองค์กร สู่ระดับสังคม สิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าทางธุรกิจในแง่ของผลตอบแทนทางการเงิน
 
          ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Sasin Impact Entrepreneurship Week 2024 ได้ที่ Sasin School of Management หรือ www.facebook.com/sasinbusinessschool
 
          ติดต่อ: ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืนและส่งเสริมผู้ประกอบการ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ อีเมล:sasinsec@sasin.edu โทร: +66-2218-4078
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด