ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน

[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน Thumb HealthServ.net
[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน ThumbMobile HealthServ.net

ลูกจ้าง ประสบอันตราย!! เนื่องจากการทำงาน ได้รับค่าทดแทนรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน

 
ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน 
ได้รับค่าทดแทนรายเดือน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน
 
ค่าทดแทนหยุดงาน - ค่าทดแทนเป็นเวลา ไม่เกิน 1 ปี
ค่าสูญเสียอวัยวะ - ค่าทดแทนรายเดือนเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี 
*สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย์
 
 
 
กรณีทุพพลภาพ 
ได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
  • รายเดือนเป็นระยะเวลาดลอดชีวิต
  • สิ้นสุดการรักษาและประเมินจากแพทย์
 

กรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหาย 
ได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
  • รายเดือน เป็นระยะเวลา 10 ปีจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
 
 
ค่าทำศพ 
ได้รับตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
  • เท่ากับ 50,000 บาท ตั้งแต่ 12 กรกภาคม 2564
 
 
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน
ได้รับ
  • ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟื้นฟู 24,000 บาท
  • คำใช้จ่ายในกระบวนการบำบัดรักษา และการผ่าตัด 40,000 - 180,000 บทท
  • ค่าวัสดุและอุปกรณ์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ไม่เกิน 160,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานด้านอาชีพ ไม่เกิน 24,000 บาท

 
[ประกันสังคม] ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทนรายเดือน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด