ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

[บัตรทอง] กรณีส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง

[บัตรทอง] กรณีส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง HealthServ.net

[บัตรทอง] กรณีส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง

[บัตรทอง] กรณีส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง ThumbMobile HealthServ.net
[บัตรทอง] กรณีส่งต่อเพื่อรักษาต่อเนื่อง HealthServ

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง หมายความว่า หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้น “เกินศักยภาพของหน่วยบริการ” จะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่า ตามภาวะความจำเป็นของโรค
 
 
แนวทางการใช้สิทธิ 
 
1. เข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำสามสิทธิ หากหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพจะได้รับการสนสอสามขั้นตอน
 
2. จ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน หากเป็นเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ให้ไช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด