ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor)

ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor) HealthServ.net

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมภาคีเครือข่ายเตรียมพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เดินหน้าปั้นให้เป็น Smart Health and Wellness City ดันจุดเด่น เร่งสร้างจุดขาย สนองนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ มุ่งสู่การเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลกในอนาคต

ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor) ThumbMobile HealthServ.net
ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor) HealthServ
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กรม สบส. สธ.) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ มีการผลักดันธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จนปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ติด 1ใน 5 ของโลก มูลค่าตลาดของ Wellness Tourism ของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
 โดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าในปี 2565 หลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย จะให้ความสำคัญกับการทำการตลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งกลุ่ม Medical Tourism และ Health and Wellness Tourism มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น เป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 80,000 – 120,000 บาท/ครั้ง
ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor) HealthServ
 
 
ดังนั้น การส่งเสริมและการขยายการท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ เป็นส่วนที่จะสร้างรายได้ที่เสถียรภาพ และทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การท่องเที่ยวชะลอตัวลง กรม สบส. และเครือข่ายพันธมิตร จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้มีศักยภาพสูงจนเป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของภูมิภาค โดยการนำ wellness มาเป็นองค์ประกอบหลักในการดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้กลับสู่ประเทศ และเกิดผลิตภัณฑ์เชิงสุขภาพแบรนด์ไทยทั้ง 4 ผลิตหลัก ได้แก่ บริการส่งเสริมสุขภาพ บริการรักษาพยาบาล บริการวิชาการ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ  จนกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลก
 
 
 
ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor) HealthServ
 ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมนต์เสน่ห์ของความเป็น “Andaman Cluster” มีท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ และท่าจอดเรือยอร์ชที่มีความสะดวกและทันสมัย การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็น Smart Health and Wellness City จะเริ่มจาก 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยดึงจุดเด่นในการบริการของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต  เรื่องการเป็นศูนย์รักษาพยาบาล และการประชุมนานาชาติ จังหวัดพังงา  ด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และจังหวัดกระบี่ มีน้ำพุร้อนเค็มบำบัด มาเป็นจุดขาย 
 
 
ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆนี้ กรม สบส. ได้ลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด  เพื่อประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รองรับการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสอันดามัน (Andaman wellness Corridor : Awc ) ทำให้เกิดเป็นเมืองสุขภาพรองรับการเป็น Metaverse (เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง) ในอนาคต จนกลายเป็นเมืองมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลก ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดตามที่ท่านอธิบดีกรม สบส.ได้กล่าวไป  .
ปั้นกลุ่มจว.อันดามัน สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Andaman wellness Corridor) HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด