ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รีบเลย บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและระยะแฝง ฟรี 21-25 มี.ค.65 จัดโดย สธ.-สมาคมปราบวัณโรคฯ

รีบเลย บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและระยะแฝง ฟรี 21-25 มี.ค.65 จัดโดย สธ.-สมาคมปราบวัณโรคฯ Thumb HealthServ.net
รีบเลย บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและระยะแฝง ฟรี 21-25 มี.ค.65 จัดโดย สธ.-สมาคมปราบวัณโรคฯ ThumbMobile HealthServ.net

กระทรวงสาธารณสุข จับมือสมาคมปราบวัณโรคฯ จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคสากล 2565 ประชาชนปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคระยะแฝงเข้าสู่กระบวนการการรักษา มุ่งสู่เป้าหมายยุติวัณโรคประเทศไทยในปี 2573 พร้อมเปิดตรวจคัดกรองฟรี 21-25 มีนาคมนี้

รีบเลย บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและระยะแฝง ฟรี 21-25 มี.ค.65 จัดโดย สธ.-สมาคมปราบวัณโรคฯ HealthServ
 
 
        
 
        วันนี้ (21 มีนาคม 2565) ที่สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ประชาชนปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2565 โดยมี ศ.เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคฯ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย นายกกรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคฯ และผู้แทนจากภาคีเครือข่ายแห่งการยุติวัณโรค ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกัน
 
       นพ.โอภาสกล่าวว่า ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังมีอีกหนึ่งภัยคุกคามทางสุขภาพที่เป็นความท้าทายมาอย่างต่อเนื่อง คือ “วัณโรค” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการยุติวัณโรคของประเทศไทย ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy) ในปี 2578 โดยเน้น 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 1.เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2.ยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 3.เร่งรัดวินิจฉัยและรักษาวัณโรคระยะแฝง 4.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค และ 5.ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรรมด้านวัณโรค ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ มุ่งค้นหา รักษา ส่งต่อ และรายงานข้อมูลผู้ป่วย รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้ ความตระหนักถึงการควบคุมป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ปลอดภัยจากวัณโรค ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศที่มีปัญหาเรื่องวัณโรคดื้อยาสูงที่สุดของโลก เมื่อปี 2554
รีบเลย บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและระยะแฝง ฟรี 21-25 มี.ค.65 จัดโดย สธ.-สมาคมปราบวัณโรคฯ HealthServ
 
 
       นอกจากนี้ ขอเชิญชวนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมกันรณรงค์เพื่อสร้างกระแสและความตระหนักที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันกิจกรรม แผนงานต่างๆ เพื่อยุติปัญหาวัณโรค ภายใต้ธีม INVEST TO END TB. SAVE LIVES "รวมพลัง ต่อชีวิต เพื่อภารกิจยุติวัณโรค" พวกเราต้องร่วมมือกัน รวมพลัง มุ่งมั่นทุ่มเท ทั้งทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณ กับภารกิจเพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายการยุติวัณโรคของแผนปฏิบัติการระดับชาติ อันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ TB-Free Thailand For TB-Free World เมืองไทยปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรคต่อไป
 
        สำหรับสัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคสากล 2565 “ประชาชนปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม เวลา 09.00-15.00 น. มีการจัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการเอกซ์เรย์ปอด ตรวจคัดกรองวัณโรคระยะแฝง และตรวจเสมหะ (X-pert) ด้วยเทคนิคทางโมเลกุลระดับอณูชีววิทยา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 100 คน (เฉพาะวันที่ 21 มีนาคม 2565) โดยประชาชนสามารถสอบถามได้ที่กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0-22122279 เพจ Facebook กองวัณโรค หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด