ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.สต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สุราษฎร์ธานี

รพ.สต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สุราษฎร์ธานี HealthServ.net
รพ.สต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถ่ายโอนไปยังอบจ.สุราษฎร์ธานี ThumbMobile HealthServ.net

รายชื่อโรงพยาบาลสุขภาพตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตุลาคม 2565 รวม 97 แห่ง

 จำแนกตามอำเภอ ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางใบไม้ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์ อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกุ้ง อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก อ.เมือง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย อ.เมือง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน ตำบลพนม อ.พนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพนม อ.พนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน อ.สพนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น อ.พนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน อ.พนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองพี่น้อง อ.พนม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก อ.พนม
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง อ.บ้านตาขุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง อ.บ้านตาขุน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกลิ้ง อ.เคียนซา
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย อ.ชัยบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี อ.ชัยบุรี
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมปัง ตำบลคลองพา อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์ อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรอก ตำบลประสงค์ อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากกิ่ว ตำบลวัง อ.ท่าชนะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัง อ.ท่าชนะ
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน อ.ท่าฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสวียด อ.ท่าฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเคย อ.ท่าฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากฉลุย อ.ท่าฉาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไทร อ.ท่าฉาง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหมากล่าง อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงตาก อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง ตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนกเภา ตำบลดอนสัก อ. ดอนสัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไชยคราม อ.ดอนสัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก อ.ดอนสัก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน ตำบลปากแพรก อ.ดอนสัก
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปาน อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางมะเดื่อ อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดือน อ.พุนพิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน อ.พุนพิน
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโพรง อ.ไชยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง อ.ไชยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง อ.ไชยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง อ.ไชยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลม็ด อ.ไชยา
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรขึง อ.พระแสง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ อ.พระแสง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 อ.พระแสง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสขรบ อ.พระแสง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนป่าพัฒนา อ. พระแสง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน อ.พระแสง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะน้อย อ.พระแสง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง  อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุพี อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนศรี อ.บ้านนาสาร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อ.บ้านนาสาร
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านมะปราง ตำบลย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด