ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเจอแจกจบ อ.เมืองปทุมธานี

คลินิกเจอแจกจบ อ.เมืองปทุมธานี Thumb HealthServ.net
คลินิกเจอแจกจบ อ.เมืองปทุมธานี ThumbMobile HealthServ.net

ชาวอ.เมืองปทุม ไม่ต้องกังวล หากติดโควิด ให้ติดต่อคลินิกเจอแจกจบ รพ.สต.ต่างๆในเมืองปทุมตามรายชื่อต่อไปนี้


ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองปทุมธานี
สอน.เฉลิมพระเกียรติบ้านกลาง
รพ.สต.บ้านฉาง
รพ.สต.บางหลวง
รพ.สต.บางเดื่อ 1-2
รพ.สต.บางกะดี 1-2
รพ.สต.บางคูวัด 1-2
รพ.สต.บ้านใหม่
รพ.สต.บางขะแยง
รพ.สต.หลักหก 1-2
รพ.สต.บางพูน 1-2
รพ.สต.บางพูด
รพ.สต.สวนพริกไทย 1-2
รพ.สต.บ้านกระแซง
คลินิกเจอแจกจบ อ.เมืองปทุมธานี HealthServ


ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด