ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ถ้าเลี้ยงสุนัขในพื้นที่กทม. ต้องพาสุนัขมาจดทะเบียน

ถ้าเลี้ยงสุนัขในพื้นที่กทม. ต้องพาสุนัขมาจดทะเบียน Thumb HealthServ.net
ถ้าเลี้ยงสุนัขในพื้นที่กทม. ต้องพาสุนัขมาจดทะเบียน ThumbMobile HealthServ.net

กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548 ให้ประชาชนชาวกทม.นำสุนัขของตนมารับการจดทะเบียน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่สุนัขเกิด หรือภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่นำสุนัขมาเลี้ยง สามารถมายื่นขอจดทะเบียนได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ กทม.ทั้ง 8 แห่ง

ถ้าเลี้ยงสุนัขในพื้นที่กทม. ต้องพาสุนัขมาจดทะเบียน HealthServ

คลินิกสัตวแพทย์ กทม. 8 แห่ง
 

1. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 1 สี่พระยา เขตบางรัก โทร. 02-236-4055 ต่อ 213
2. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 2 มีนบุรี เขตมีนบุรี โทร. 02-914-5822
3. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 3 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา โทร. 02-391-6082
4. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 4 บางเขน เขตจตุจักร โทร. 02-579-1342
5. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 5 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ โทร.02-472-5895 ต่อ 109
6. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 6 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง โทร. 02-476-6493 ต่อ 1104
7. คลินิกสัตวแพทย์กทม. 7 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย โทร. 02-411-2432
8. คลินิกกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง โทร. 02-245-3311, 02-248-7417

เจ้าของสุนัขสามารถพาสุนัขไปจดทะเบียนประจำตัว และ ฝังไมโครชิพ ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย 

หรืออีกทางหนึ่ง คือ ใช้บริการฝังไมโครชิพที่โรงพยาบาลสัตว์/คลินิกรักษาสัตว์เอกชน ที่ให้บริการ แล้วนำใบรับรอง (คลส. 1) มายื่นขอจดทะเบียนได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ กทม.ทั้ง 8 แห่ง
 
สำหรับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์/คลินิกรักษาสัตว์เอกชนที่รับบริการฝังไมโครชิพให้สุนัข สามารถออกใบรับรองเพื่อการจดทะเบียนสุนัขตามเอกสารคลส. 1 แล้วให้เจ้าของสุนัขนำไปยื่นจดทะเบียนสุนัขต่อไป
 
 
ถ้าเลี้ยงสุนัขในพื้นที่กทม. ต้องพาสุนัขมาจดทะเบียน HealthServ
ถ้าเลี้ยงสุนัขในพื้นที่กทม. ต้องพาสุนัขมาจดทะเบียน HealthServ

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ปี 2548

กรุงเทพมหานคร ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ปี พ.ศ. 2548 โดยให้ประชาชนชาวกรุงเทพ นำสุนัขของตนมาจดทะเบียน เพื่อให้ผู้เลี้ยงได้ตระหนักและเห็นความจำเป็นของการเลี้ยงสุนัข โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและชุมชน เพื่อลดปัญหาสุนัขถูกทอดทิ้งกลายเป็นสุนัขจรจัด

ประชาชนชาวกรุงเทพผู้เลี้ยงสุนัขต้องนำไปจดทะเบียน

 ประชาชนชาวกรุงเทพผู้เลี้ยงสุนัขต้องนำไปจดทะเบียน ภายใน 120 วันนับแต่วันที่เกิด หรือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่นำมาเลี้ยง จะไปด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ 

แจ้งเหตุเกี่ยวกับสุนัข โทร. 02-2453311 หรือ 02-2487417 หากมีเหตุต่างๆ ดังนี้

เหตุเกี่ยวกับสุนัขที่ต้องแจ้งสำนักงานแพทย์สาธารณสุขภายใน 30 วัน ที่โทร. 
1. ย้ายสถานที่อยู่
2. บัตรประจำตัวสูญหายชำรุด
3. สัตว์ทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคน
4. สุนัขตาย
5. เปลี่ยนเจ้าของ

สุนัขควบคุมพิเศษ หมายถึงสุนัขพันธุ์ที่ดุร้าย

 สุนัขพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย รอทไวเลอร์ ฟิล่าบราซิลเรียโร หรือสุนัขที่มีประวัติทำร้ายคน ผู้เลี้ยงต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ และมีข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติเคร่งครัด

การนำสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องทำดังนี้

 1. ผูกสายจูงที่แข็งแรง
2. จัดให้สุนัขใส่อุปกรณ์ครอบปาก
3. จับสายจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน 50 ซม. ตลอดเวลา
4. ต้องพกบัตรประจำตัวสุนัขตลอดเวลา และแสดงบัตรเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
5. ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือเกินกว่า 65 ปี นำสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากเครื่องควบคุมที่มั่นคงแข็งแรงพอ ที่จะป้องกันมิให้สุนัขเข้าถึงบุคคลภายนอก
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด