ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย.เตือน อย่าซื้อนมแม่ที่โพสต์ขายให้ลูกกิน เสี่ยงอันตราย

อย.เตือน อย่าซื้อนมแม่ที่โพสต์ขายให้ลูกกิน เสี่ยงอันตราย HealthServ.net
อย.เตือน อย่าซื้อนมแม่ที่โพสต์ขายให้ลูกกิน เสี่ยงอันตราย ThumbMobile HealthServ.net

อย. เตือน ไม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ที่ซื้อมา เสี่ยงอันตรายที่คาดไม่ถึง หากไม่สามารถให้นมลูกเองได้จำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่ จะต้องได้รับผ่านธนาคารนมแม่ที่มีกระบวนการคัดกรองโรคและฆ่าเชื้อนมที่มีมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

 จากกรณีกระแสการโพสต์ขายนมแม่ อาจเสี่ยงติดเชื้อโรค เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้ดื่มนมแม่นั้นเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่มีประโยชน์สูง สำหรับเด็กปกติสนับสนุนให้เด็กดื่มนมแม่ตนเอง หากจำเป็นต้องได้รับการบริจาคนมแม่จะต้องได้รับผ่านธนาคารนมแม่ ซึ่งผู้ที่นำนมแม่มาบริจาค จะมีขั้นตอนการคัดกรองที่มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากในนมแม่อาจพบเชื้อก่อโรค หรือสารอันตรายต่าง ๆ จากผู้เป็นแม่ได้ ตัวอย่างเช่น เชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ สารเสพติด หรือยาบางชนิด โดยธนาคารนมแม่จะมีการคัดกรองเชื้อโรค และสารอันตรายต่าง ๆ มีการควบคุมคุณภาพของน้ำนมที่ได้มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียที่ส่งผลต่อสุขภาพของทารก 

       ทั้งนี้ อย. ไม่เคยมีการอนุญาตผลิตหรือนำเข้านมแม่เพื่อขายในลักษณะแบบนี้

       ดังนั้น อย. จึงขอเตือนว่าไม่ควรซื้อขายนมแม่ไม่ว่าโดยวิธีการใด และไม่ควรให้ลูกดื่มนมแม่ที่ซื้อมา เสี่ยงอันตราย ทำให้ลูกเจ็บป่วย

        และหากพบมีการจำหน่ายลักษณะแบบนี้  ผู้ผลิต หรือผู้ขายจะมีความผิดฐานผลิตหรือขายอาหารไม่บริสุทธิ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำนมน้อยหรือมีปัญหาเรื่องการให้นมแม่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกนมแม่ ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
 
หากผู้บริโภคสงสัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004
อย.เตือน อย่าซื้อนมแม่ที่โพสต์ขายให้ลูกกิน เสี่ยงอันตราย HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด