ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ (Health Rider) ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน

เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ (Health Rider) ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน Thumb HealthServ.net
เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ (Health Rider) ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน ThumbMobile HealthServ.net

สธ.เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ หรือ Health Rider เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของสธ.ในการนำยานำส่งยาและเวชภัณฑ์จำเป็นให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยโครงการนี้ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ 2567 เป็นนวัตกรรมหนุนเสริมโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล

  
 
              น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า จากนโยบายยกระดับปรับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทอัพเกรด บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี และนราธิวาส ซึ่งจะมีการคิกออฟอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 7 มกราคมนี้ ที่ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101 จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ และมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข น.ส.แพทองธาร ชินวัตร รองประธานกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ บุคลากรสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุและประชาชน จำนวน 10,101 คน ร่วมงาน ซึ่งภายหลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนโยบายดังกล่าว นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตรียมจัดทำโครงการ อสม.ไรเดอร์ บริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน “1 province 1 Hospital” ให้เป็นนวัตกรรมหนุนเสริมโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” 
 
เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ (Health Rider) ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน HealthServ
 

            น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า อสม.ไรเดอร์ หรือ Health Rider จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกระทรวงสาธารณสุขในการนำยา เวชภัณฑ์จำเป็นไปส่งให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยโครงการนี้ อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ 2567 
 
             โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายการเมือง ให้ข้อมูลว่า โครงการ อสม.ไรเดอร์ หรือ Health Rider จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการรอคอย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาล โดยค่าใช้จ่ายในการนำส่งยาถึงบ้านยังเบิกจ่ายงบประมาณตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ พ.ศ.2566 ในหมวด 1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ข้อ 9.1 ค่าจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ด้วยระบบบริการส่งด่วนให้แก่ผู้ป่วยที่บ้านในอัตรา 50 บาทต่อครั้งด้วย

 
เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ (Health Rider) ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน HealthServ
 

             สำหรับเงื่อนไขการเบิกจ่าย น.ส.ตรีชฎา กล่าวว่า การเบิกจ่ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น จะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรังรายเก่า อาการคงที่ ควบคุมโรคได้ดี และเป็นโรคที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลการรักษาในเวชระเบียน รวมทั้งจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ด้วยระบบบริการส่งด่วนให้แก่ผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ในขั้นตอนจัดทำโครงการเสนอให้ผู้บริหารเพื่ออนุมัติ คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการ อสม.ไรเดอร์ หรือ Health Rider อย่างเป็นทางการ ที่ อ.ปัว จ.น่าน ประมาณเดือนมีนาคม 2567 


 
               “แม้จะเป็นช่วงเตรียมการในการเปิดตัวโครงการ แต่ขณะนี้หลายจังหวัดได้นำร่องการนำส่งยาถึงบ้านโดย อสม.ไปบ้างแล้ว ทั้งที่น่าน อุดรธานี หนองคาย เพชรบุรี ซึ่งเมื่อมีการปักหมุดนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 มกราคมนี้ กระทรวงสาธารณสุขก็จะเดินหน้าโครงการอสม.ไรเดอร์อย่างเต็มที่ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง” น.ส.ตรีชฎา กล่าว
เปิดตัว อสม.ไรเดอร์ (Health Rider) ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด