ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

พัทยา จัดหน่วยบริการเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ก.ค.67

พัทยา จัดหน่วยบริการเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ก.ค.67 Thumb HealthServ.net
พัทยา จัดหน่วยบริการเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ก.ค.67 ThumbMobile HealthServ.net

เมืองพัทยาโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ วัดชัยมงคล (พระอรามหลวง) ณ วัดชัยมงคล (พระอรามหลวง) ตั้งแต่เวลา 07.30 – 14.30 น.

เมืองพัทยาโดย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ วัดชัยมงคล (พระอรามหลวง)  ณ วัดชัยมงคล (พระอรามหลวง) ตั้งแต่เวลา 07.30 – 14.30 น.  

          มีเป้าหมายเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ให้สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาล การบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


         กิจกรรมเริ่มต้น ลงทะเบียน เพื่อซักประวัติ คัดกรอง วัดความดันโลหิตตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว ตั้งแต่เวลา 07.30 – 14.30 น.


          ภายในงานให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ด้านต่างๆ มากกว่า 20 รายการ ดังนี้
 • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฟรีตลอดงาน
 • เอกซเรย์ปอด
 • กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้บริการแพทย์แผนไทย บริการแช่เท้าด้วยสมุนไพร และสาธิตการทำยาดม ฟรี 
 • ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น  เช่น วัดความดัน เจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (งดน้ำ-อาหาร หลังเที่ยงคืน) 
 • ตรวจคัดกรองภาวะโรคไตเสื่อม อายุ 35 ปีขึ้นไป (งดน้ำ-อาหารหลัง 4ทุ่ม)
 • บริการตรวจดัชนีมวลกาย
 • บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (อายุ 11 - 20ปี) วัดซีนคอตีบบาดทะยัก วัดซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
 • บริการตรวจคัดกรองระดับไขมันในเลือด จากปลายนิ้ว ทราบผลทันที
 • บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทารถแรกเกิด บริการเปลี่ยนสิทธิสถานพยาบาล
 • บริการกายภาพบำบัด
 • บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง
 • ลงทะเบียนรับคำร้องการขอรับการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และลงชื่อขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้
 • ตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อม
 • ให้ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ
 • ตรวจหาความผิดปกติของสายตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัข/แมว
 • ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการรับคำร้องและให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • ประชาสัมพันธ์การจ้างงานของภาคเอกชน การรับลงทะเบียนทำงาน Part Time
 • บริการตัดผม เสริมสวย
 • พบกับร้านค้าจากภาคชุมชน และวิสาหกิจ
 • ธนาคารออมสิน ให้บริการวางแผนทางการเงิน


           สำหรับผู้ที่สนใจรับบริการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองโรคต่างๆ นำบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนในระบบการรักษาพยาบาล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 094-458-6493 และ 038 – 103900 ต่อ2993 ต่อ 122 หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ทั้งนี้ เมืองพัทยา ได้จัดงานกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 ไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ม.ค. 67 ณ วัดหนองใหญ่
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มี.ค. 67 ณ วัดใหม่สำราญ (บ้านเกาะล้าน)
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 2 พ.ค.67 ณ วัดหนองใหญ่
ส่วนที่จัดในปี 2566 มีดังนี้
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 ม.ค. 66 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ก.พ. 66 ณ วัดใหม่สำราญ (เกาะล้าน)
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 21 มี.ค. 66 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 9 พ.ค. 66 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 4 ก.ค.66 ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง)
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ส.ค. 66 ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด