ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รู้จักโรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ปี 2562 อีก 1 แห่ง

รู้จักโรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ปี 2562 อีก 1 แห่ง HealthServ.net

ปี 2562 รพ.ประกันสังคมเพิ่มใหม่ จากปี 2561 รวม 1 แห่ง และออกไป 1 แห่ง
ปี 2563 รพ.ประกันสังคมเพิ่มใหม่ จากปี 2562 จำนวน 3 แห่ง

รู้จักโรงพยาบาลประกันสังคมแห่งใหม่ ปี 2563 จำนวน 3 แห่ง ปี 2562 อีก 1 แห่ง ThumbMobile HealthServ.net
ปี 2562 รพ.ประกันสังคมเพิ่มใหม่ จากปี 2561 รวม 1 แห่ง และออกไป 1 แห่ง
เข้า รพ.เปาโล พระประแดง
ออก รพ.วิภาราม-ชัยปราการ สมุทรปราการ
 
ปี 2563 รพ.ประกันสังคมเพิ่มใหม่ จากปี 2562
เข้า 
  1. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  2. ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
  3. รพ.รามาธบิดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ
     
ไปดูรายละเอียดโดยสังเขปของโรงพยาบาลเหล่านั้นได้ที่นี่   [รายชื่อรพ.ประกันสังคมปี 2563 ทั้งหมด]

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ปี 2562

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง มีอาคาร 3 อาคารพร้อมให้บริการทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาหลัก ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนัง แพทย์โสต-ศอ-นาสิก แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์วิสัญญี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีเครือข่ายส่งต่อทั้งระดับโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิ หรือโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS รวมทั้งโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย 
โทร.02-818-9000 

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ (ปี 2563)

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นสถานพยาบาลในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ปกติในการดูแลเรื่องสวัสดิการบุคคลของกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง ได้ขยายการให้บริการมาสู่ประชาชน
 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แบ่งงานแพทย์ออกตรวจเป็น
  • แพทย์ออกตรวจภายในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จุดประสงค์ เพื่อทำการตรวจรักษาผู้ต้องขังที่ส่งมาตรวจทั่วประเทศ และตรวจผู้ต้องขังป่วยที่นอนรักษาตัวภายใน
  • แพทย์ออกตรวจตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่ายทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จุดประสงค์ เพื่อตรวจผู้ต้องขังที่ป่วย และถ้าอาการหนักทำการส่งต่อ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
  • แพทย์ออกตรวจคลินิก ณ.อาคารชวนชม จุดประสงค์ ให้บริการประชาชนทั่วไป และครอบครัวกรมราชทัณฑ์ และจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ ที่ออกให้ตามเรือนจำ/ทัณฑสถานลูกข่าย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-9533999

รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ (ปี 2563)

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ หอผู้ป่วยในขนาด 400 เตียง ที่อยู่ 111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เปิดให้บริการประชาชนเป็นวันแรก เมื่อ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จทรงกดปุ่มเปิดป้ายชื่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” และป้ายชื่อ “โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์”

เพิ่มเติมสอบถามโทรศัพท์ 02-8396000

ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (ปี 2563)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย และลำปาง และเป็นสถานที่เรียนและฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสายการแพทย์ ของมหาวิทยาลัย 
     โรงพยาบาลตั้งอยู่ที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร.054-466758 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด