โรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ
4 ถนนมหาดไทย ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โทร: 037 233 033-6
โทรสาร: 037 233 037
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการสุขภาพ

คลินิกทันตกรรม
บริการ
ขูดหินปูน
อุดฟัน
ถอนฟัน
รักษารากฟัน
ใส่ฟันปลอม
 
แพทย์แผนไทย จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง มีแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานครบทุกแห่ง มีจำนวน รพ.สต. 110 แห่ง มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน จำนวน 9 แห่ง สถานบริการเปิดบริการแพทย์แผนไทยครอบคลุมทุกแห่ง จัดให้บริการ นวด อบ ประคบ ยาสมุนไพร จำนวน 112 แห่ง จัดให้บริการยาสมุนไพร จำนวน 5 แห่ง จัดบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบคลุมทุกแห่ง มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 130 คน กลุ่มหมอพื้นบ้าน 226 คน กลุ่มนักวิชาการ 11 คน กลุ่มองค์กรเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย 2 คน กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายยาแผนไทย 12 คน กลุ่มผู้ปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร 40 คน กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะ 17 คน

สาขาแพทย์แผนไทย
ห้องผ่าตัด
 

 เกี่ยวกับโรงพยาบาลอรัญประเทศ

โรงพยาบาลอรัญประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2479 นางแย้ม ลักษณลม้าย ได้บริจาคเงินก่อสร้างสุขศาลาโดยได้ปรึกษากับ นายอำเภออรัญประเทศ ชื่อ หลวงยุทธศาสตร์ ประสิทธิ์ เห็นชอบด้วยจึงให้ที่ดินราชพัสดุจำนวนประมาณ 10 ไร่ โดยไม่เสียค่าเช่า ทางด้านหน้าติดกับถนนสุวรรณศร และทางทิศตะวันออกติดกับถรรมหาดไทยโดยก่อสร้างเป็นสุขศาลาลักษณะเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงพื้นท่ส่วนใหญ่เป็นที่รกมีต้นไม้ปกคลุม น้ำที่ใช้ได้จากการสร้างบ่อน้ำขุดเป็นบ่อสี่เหลี่ยมแบบใช้กระดานกรุ 4 ด้าน ต่อมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยใช้เงินงบประมาณบางส่วนร่วมกับเงินบริจาคจากประชาชน เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 และศูนย์การแพทย์อนามัย จนเป็นโรงพยาบาลอรัญประเทศปัจจุบัน

สถานบริการสุขภาพ
สถานบริการพยาบาลในเครือข่ายประกอบไปด้วย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญประเทศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ และสาขาโรงเกลือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำเกลี้ยง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหว้า
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com