ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อำเภออรัญประเทศ ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

อำเภออรัญประเทศ ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลอรัญประเทศ HealthServ.net
อำเภออรัญประเทศ ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลอรัญประเทศ ThumbMobile HealthServ.net

อำเภออรัญประเทศ ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลอรัญประเทศ

อำเภออรัญประเทศ ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลอรัญประเทศ HealthServ
อำเภออรัญประเทศ
ออกหน่วยให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
ณ รพ.สต.คลองทับจันทร์ ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น.
สายด่วน โควิด
โรงพยาบาลอรัญประเทศ
066-114-2876

โรงพยาบาลอรัญประเทศ

4 ถนนมหาดไทย ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โทร: 037 233 033-6
โทรสาร: 037 233 037
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด