ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ HealthServ.net
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร และ พิจิตรศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นศูนย์แม่ข่ายด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำเขตสุขภาพที่ 3 ดูแลประชาชนใน 5 จังหวัด เพื่อให้ได้รับการรักษาได้รวดเร็ว  ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพ อีกต่อไป 


ศูนย์ได้จัดให้มี ผู้เชี่ยวชาญ บูรณาการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี สถาบัน โรคทรวงอก และโรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการ สวนหัวใจ ขยายหลอดเลือด บอลลูนหัวใจ ให้บริการตรวจคัดกรองสมรรถภาพหัวใจจากภายนอกด้วยการออกกำลังกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต่อเนื่องทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 
ศักยภาพการรักษา
  • ผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันได้รับยาละลายลิ่มเลือด 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยลงได้
  • มีศูนย์ภาวะหัวใจอ่อนกำลังแบบบูรณาการ สำหรับดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและอ่อนกำลัง และมีอาการหนัก
  • การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน  แบ่งการดูแลผู้ป่วยตามระยะเวลาการเดินทาง  โดยผู้ป่วยที่ต้องใช้เวลาเดินทางถึงโรงพยาบาลไม่เกิน 60 นาที สามารถรับยาละลายลิ่มเลือดที่ศูนย์หัวใจฯ ได้ทันที 
  • แต่หากเกิน 60-80 นาที ให้โรงพยาบาลต้นทางให้ยาละลายลิ่มเลือดและส่งต่อทันที
  • กรณี ผู้ป่วยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากกว่า 80 นาทีหรือไม่สามารถเดินทางได้ ให้เข้าศูนย์โรคหัวใจที่ใกล้ที่สุดและรับยาละลายลิ่มเลือดเพื่อทำการส่งต่อสวนหลอดเลือดหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง 
  • คาดหวังผลการดูแลผู้ป่วย ให้ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทันเวลา 100 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการผ่าตัดสวนหลอดเลือดหัวใจทันทีภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับยา ช่วยลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยลงได้
  • ปัจจุบันศูนย์หัวใจฯ มีศัลยแพทย์โรคหัวใจ 2 ราย หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ CCU 4 เตียง 
  • มีแผนเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจทรวงอก การตรวจรักษาหัวใจผิดปกติด้วยเครื่องตรวจจี้ไฟฟ้าหัวใจ ภายในเดือนมิถุนายน 2562 
 
     
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ HealthServ
 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผ่าตัดหัวใจรายแรกของเขตสุขภาพที่ 3
 
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 พร้อมด้วย นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ผ่าตัดโรคหัวใจรายแรกของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเขตสุขภาพที่ 3 นับเป็นศูนย์โรคหัวใจ ลำดับที่ 26 ของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบหมายให้นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดการผ่าตัดโรคหัวใจผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 44 ปี เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว ทีมสหวิชาชีพได้ผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ ผลเป็นที่น่าพึงพอใจและการผ่าตัดประสบความสำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณทีมแพทย์ผ่าตัด ประกอบด้วย นายแพทย์นที นิยมพัฒนาพาณิชย์, นายแพทย์พรลิขิต ทิพรังศรี และนายแพทย์เผด็จ บุญมาก การผ่าตัดดังกล่าวได้รับความสนับสนุนจาก อาจารย์นายแพทย์สุรินทร์ วรกิจพูนพล หัวหน้าศัลยกรรมทรวงอกภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด