ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง HealthServ.net
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง ThumbMobile HealthServ.net

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. สอบถามการรับบริการ โทร. 038-860890-3

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง HealthServ
 
ตรวจหาเชื้อ #COVID19 ได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง 
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 RT-PCR ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง
 ค่าใช้จ่าย 1,590 บาท (ราคานี้ไม่รวมใบรับรองแพทย์)
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 RT-PCR (STAT) ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง
 ค่าใช้จ่าย 1,990 บาท (ราคานี้ไม่รวมใบรับรองแพทย์)
▶ ค่าบริการเพิ่มเติม
ใบรับรองแพทย์ประกอบเบิก 300 บาท
ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly 500 บาท
 สามารถรับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น.
 สอบถามการรับบริการ โทร. 038-860890-3

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

65/28 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดุ่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
เช็คสิทธิ ผู้ประกันตน 038860890-3 ต่อ 1101
แผนกตรวจสุขภาพ 091-7732813,038860890-3 ต่อ 2212
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด