ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง

คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง Thumb HealthServ.net
คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง ThumbMobile HealthServ.net

โทร 035 615 111
คลินิกอดบุหรี่
วันพุธ 8.30 - 12.00
นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ

คลินิกอดบุหรี่
คลินิกอดบุหรี่ โรงพยาบาลอ่างทอง จัดตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้ามห้องตรวจโรคอายุรกรรม (OPD อายุรกรรม) อาคารอำนวยการ ชั้น 2
 
คลินิกอดบุหรี่ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยแยกออกมาเฉพาะเป็นสัดส่วน บุคลากรได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ จัดโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ดำเนินการเข้าร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย” จัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 
นอกจากจะให้บริการที่ งานผู้ป่วยนอกแล้ว ยังมีการบริการให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ ในหอผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยโดยการประสานงานกับทีมกรรมการและแกนนำโรงพยาบาลอ่างทองปลอดบุหรี่100% ในการส่งต่อผู้ป่วยหรือการไปให้บริการที่หอผู้ป่วยในแต่ละหอ ทั้งกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( DM,HT,COPD,STORK,IHD) และ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะอดบุหรี่
 
ปัจจุบัน จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. พ.ศ.2556 - 31 มีนาคม พ.ศ.2557 พบว่า ผู้ที่มารับบริการที่คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลอ่างทอง สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป อยู่ที่ ร้อยละ 41.67
 
การให้บริการ
คลินิกอดบุหรี่ บริการให้คำปรึกษาเลิกสูบบุหรี่ ดังนี้
 
แบบใช้ยา --> ทุกวันพุธเวลา 08.30 น.–12.00 น.
แบบไม่ใช้ยา --> ให้บริการทุกวันในเวลาราชการ
 
บุคลากรแพทย์
นายแพทย์สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
 
นักวิชาการสาธารณสุข
นางบุญเยี่ยม สุทธิพงศ์เกียรติ
นางสาวปุณิกา สุ่มทอง
นายปรัชพร กลีบประทุม
 
คลินิกอดบุหรี่
วัน เวลา แพทย์
พุธ 8.30 - 12.00 นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ
 
โรงพยาบาลอ่างทอง เลขที่ 3 ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทร  035 615 111
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด