ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกสูติกรรม นรีเวชกรรม โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์

คลินิกสูติกรรม นรีเวชกรรม โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ HealthServ.net
คลินิกสูติกรรม นรีเวชกรรม โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ ThumbMobile HealthServ.net

TEL: 073-709780

คลินิกสูติกรรม นรีเวชกรรม โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริทร์ HealthServ
 โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอีกหนึ่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่จะเป็นแหล่งให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งและเริ่มการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2552 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ลักษณะโรงพยาบาลเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12 ชั้น ชั้นหลังคาเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เดิมโรงพยาบาลใช้ชื่อ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 และได้พระราชทานนามโรงพยาบาลภาษาอังกฤษว่า Galyani Vadhana Karun Hospital เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยเริ่มให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก ปัจจุบันโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์เปิดให้บริการรักษาพยาบาลในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
 
โดยให้บริการในด้านต่างดังนี้
• ด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฉีดยา-ทำแผล ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
• บริการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกแก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยการตรวจครั้งที่ 1 ออกบริการ ณ หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ได้แก่ เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ และการตรวจวัดสัญญาณชีพ ครั้งที่ 2 นัดฟังผล ตรวจเอ็กเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และพบแพทย์
• บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ต่างๆเช่นตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น
• บริการงานรังสีวินิจฉัย ให้บริการตรวจแมมโมแกรม, CT scan , X-ray ทั่วไป, Fluoroscopy
• บริการหัตถการได้แก่ ผ่าตัดเล็ก การส่องกล้อง และ ภายในปี 2559 จะเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในเตียงสามัญ จำนวน 20 เตียงและเตียงพิเศษ 4 เตียง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด