ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี Thumb HealthServ.net
ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ThumbMobile HealthServ.net

ภาควิชารังสีวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 กทม. เปิดให้บริการ 07.00 น. - 20.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) 07.00 น. - 16.30 น. (เสาร์ - อาทิตย์) โทรศัพท์ 02-201-2465-6

ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี HealthServ
ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
เปิดให้บริการ
07.00 น. - 20.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
07.00 น. - 16.30 น.  (เสาร์ - อาทิตย์)
 
ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 3
    - เอกซเรย์ทั่วไป
    - อัลตร้าซาวด์
    - Mammogram
    - CT , MR
    - INR
 
ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 4 ( Checkup )
    - เอกซเรย์ทั่วไป ( พรีเมียม )
    - อัลตร้าซาวด์ ( พรีเมียม )
    - Mammogram ( พรีเมียม )
    - ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density)
 
ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 2 ( ออร์โธปิดิกส์ )
    - เอกซเรย์ทั่วไป
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด