ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการ TIKTOK สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า

โครงการ TIKTOK สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า HealthServ.net
โครงการ TIKTOK สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา กศน.ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวด TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 2 กิจกรรม

โครงการ TIKTOK สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า HealthServ
 
 
เกี่ยวกับโครงการ
 
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษา กศน.ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมให้ความรู้ และการประกวด TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) กิจกรรมให้ความรู้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 และ
2) กิจกรรมการประกวด TikTok สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2565
 
รางวัลและสิทธิประโยชน์ ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5,000 บาท*
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท *
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท *
รางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
* ทุกสถานศึกษาที่นักเรียนได้รางวัล จะได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณ
 
 
 
- ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ -
06-4585-3818
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเรวดี 108 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Email : webmaster@trc.or.th


กิจกรรม Road show ทั่วประเทศ

โครงการได้จัดให้มีกิจกรรม Road show ไปยังโรงเรียน 4 ภูมิภาคดังนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 
กิจกรรม Road show โรงเรียนต่างๆ  
 
  • TIKTOK ใต้ มอ. รร.มหาวชิราวุธ ศจย. Road show – TikTok สื่อสร้างสรร์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า @มอ. รร.มหาวชิราวุธ
  • TIKTOK เหนือ มน. รร.พิษณุโลก ศจย. Road show – TikTok สื่อสร้างสรร์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า @มน. รร.พิษณุโลก
  • TIKTOK อีสาน มข. รร.กัลยาณวัตรศจย. Road show – TikTok สื่อสร้างสรร์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า @มข. รร.กัลยาณวัตร
  • TIKTOK บดินทร์เดชา กทม. ศจย. Road show – TikTok สื่อสร้างสรร์ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า @บดินทร์เดชา

ชมภาพบรรยากาศโรดโชว์ได้ที่ https://youth.trc.or.th/

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด