ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดใช้ LINE ให้ผู้ป่วยมะเร็งปรึกษาลดการมาโรงพยาบาล พร้อมเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยเก่าหาหมอผ่านมือถือ ส่งยาถึงบ้าน ชำระค่ารักษาผ่านแอพ รักษาแบบมีระยะห่าง เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล HealthServ
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตาม มาตรการ รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้มีการปรับใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบมีระยะห่าง รวมถึงลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเผชิญหน้า ของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษาพยาบาลทุกส่วนงาน
 
 
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงได้เปิดช่องทางการ“รักษาแบบมีระยะห่าง”ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาลที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือ พร้อมชำระค่ารักษาผ่านแอพพลิเคชั่น และบริการส่งยาถึงบ้านให้โดยไม่มีค่าบริการจัดส่งทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว รวมทั้งเปิดช่องทางให้ผู้ป่วยมะเร็งทั้งผู้ป่วยใหม่ที่ต้องการเข้ามาปรึกษาและรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยเก่าที่มีนัดหมายอยู่แล้วไม่ต้องออกจากบ้านและเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเดินทางไปยังที่ชุมชนต่างๆ ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากติดเชื้อ COVID-19 โดยผู้ป่วยมะเร็งสามารถส่งข้อมูลล่วงหน้าปรึกษาแพทย์มะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ค้นหาชื่อว่า Chulabhornhospital ในแอพพลิเคชั่น LINE ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แล้วเพิ่มโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นเพื่อนเพื่อใช้บริการได้แล้ววันนี้
 
 
 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล HealthServ
  
สำหรับช่องทางการให้บริการ “รักษาแบบมีระยะห่าง” ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นี้จะประกอบไปด้วย
 
บริการหาหมอผ่านมือถือ (Tele-Medicine) สำหรับผู้ป่วยเก่าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่มีนัดหมายกับศูนย์/คลินิกต่างๆ ผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่องในการรักษาโรคเรื้อรัง และอยู่ในระยะที่ควบคุมโรคได้ดี และแพทย์คัดกรองแล้วสามารถพบแพทย์ผ่านมือถือได้ โดยมีขั้นตอนการรับบริการ ดังนี้
ยืนยันการนัดหมายพบแพทย์ผ่านมือถือกับศูนย์การรักษาที่ท่านเข้ารับบริการ
คลินิกติดต่อหาผู้ป่วยในวัน-เวลาที่นัดหมายไว้
ปรึกษาแพทย์ผ่านเบอร์มือถือ ผ่านไลน์คอลหรือวิดีโอคอล หรือ ผ่าน Facetime สำหรับผู้ใช้ไอโฟน
รอรับ SMS แจ้งค่ารักษาพยาบาล
ชำระเงินค่ารักษาผ่านแอพธนาคารต่างๆ พร้อมยืนยันที่อยู่จัดส่งยาทาง LINE@การเงิน รพ.จุฬาภรณ์
บริการจัดส่งยาด้วยระบบ EMS ทางไปรษณีย์ถึงบ้าน ฟรีค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ
 
 
บริการปรึกษาโรคมะเร็งผ่าน LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่และผู้ป่วยมะเร็งเก่าที่มีนัดรับบริการรักษาด้านต่างๆ อาทิ ให้ยาเคมีบำบัด ติดตามอาการ ผ่าตัดมะเร็ง ฉายรังสีรักษา ตรวจเพทซีทีสแกน หากผู้ป่วยไม่อยากมาโรงพยาบาลในช่วงนี้สามารถปรึกษาผ่านไลน์โดยเลือกเมนู “ปรึกษาโรคมะเร็ง” เพื่อเข้าถึงช่องทางการปรึกษาในคลินิกมะเร็งต่างๆของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ผู้ป่วยมีนัดหมายเข้ารับบริการรักษา
 
 
 
สำหรับช่องทางการบริการตรวจรักษาแบบมีระยะห่างทั้งหมดนี้ หลักๆได้ใช้ช่องทางที่คุ้นเคยอย่าง LINE ซึ่งทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางเพื่อเชื่อมต่อบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เข้ากับผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดย LINE Official Account โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เริ่มเปิดเมนูให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกกลุ่ม รวมถึงตระหนักถึงผู้รับบริการที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องให้สามารถหาหมอรับยาอยู่ที่บ้านได้เสมือนการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับทุกคนและประเทศชาติ
 
 
 
“รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง”
....ให้ผู้ป่วย....และ....ผู้ให้บริการรักษา....
ลดการเผชิญหน้าและมีระยะห่างกันทางสังคม
S o c i a l D i s t a n c i n g
ป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล HealthServ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เปิดช่องทางการ รั ก ษ า แ บ บ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ด้วยบริการพบแพทย์โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด