ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Sky doctor ฮ.bell 112 รับผู้ป่วยฉุกเฉิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.ศรีสังวาลย์ ส่งต่อ รพ.นครพิงค์

Sky doctor ฮ.bell 112 รับผู้ป่วยฉุกเฉิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.ศรีสังวาลย์ ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ Thumb HealthServ.net
Sky doctor ฮ.bell 112 รับผู้ป่วยฉุกเฉิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.ศรีสังวาลย์ ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ ThumbMobile HealthServ.net

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประสานงานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 50 ปี ผู้ป่วยมีอาการเจ็บอก เหงื่อออก ตัวเย็น วินิจฉัย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป รักษาต่อที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่

Sky doctor ฮ.bell 112 รับผู้ป่วยฉุกเฉิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.ศรีสังวาลย์ ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ HealthServ

18 สิงหาคม 2565 เวลา 11.47 น. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เพื่อรับผู้ป่วยชาย อายุ 50 ปี ผู้ป่วยมีอาการเจ็บอก เหงื่อออก ตัวเย็น วินิจฉัย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (STEMI) เพื่อส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไป รักษาต่อที่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ดำเนินการประสานกองบินตำรวจ เพื่อขอสนับสนุนอากาศยาน โดยประเภทอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการคือ bell 112 ชุดปฏิบัติการลำเลียงทางอากาศโดย ทีมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
 
การลำเลียงผู้ป่วยลุล่วงไปด้วยดี
 
ขอขอบคุณ
 
สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -  สพฉ.1669 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ | Sri sang wan Hospital โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กองบินตำรวจ
Sky doctor ฮ.bell 112 รับผู้ป่วยฉุกเฉิน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จาก รพ.ศรีสังวาลย์ ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด