ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน Thumb HealthServ.net
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน ThumbMobile HealthServ.net

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนในเครือมากถึง 10 โรงเรียน มีหลักสูตรการสอนมากกว่า 200 หลักสูตร ให้เลือกเรียนตามความต้องการ มีบุคคลากรที่มีความพร้อมด้านการศึกษา ครู อาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ พร้อมกว่า 200 คน ทุกหลักสูตรเรียนจบมีใบประกาศรับรอง เพื่อใช้ประกอบการสมัครทำงานได้ทันที

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน HealthServ
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนึ่งในอีกหลายๆ โครงการที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ที่จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตร อีกทั้งยังครอบคลุม 6 สาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม , พาณิชยกรรม , คหกรรม , ศิลปกรรม , อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกหลักสูตรเรียนจบแล้ว มีใบประกาศรับรอง เพื่อใช้สมัครทำงาน หรือจะประกอบอาชีพที่เป็นของตัวเองได้อีกด้วยนะคะ ท่านใดที่สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาที่เปิดสอน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bmatraining.ac.th/


โรงเรียนในเครือ 
 1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โทร 02-246-1592  [หลักสูตร]
 2. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) โทร 02-245-1401  [หลักสูตร]
 3. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) โทร 02-240-0009  [หลักสูตร]
 4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) โทร 02-322-1249  [หลักสูตร]
 5. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โทร 02-333-2564  [หลักสูตร]
 6. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) โทร 02-236-6929  [หลักสูตร]
 7. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) โทร 02-429-3573  [หลักสูตร]
 8. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) โทร 02-410-1012  [หลักสูตร]
 9. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) โทร 02-514-1840  [หลักสูตร]
 10. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) โทร 02-656-5599  [หลักสูตร]

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพสังกัด เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400
สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : อายุ 14 ปีขึ้นไป มีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด
 • ค่าสมัครเรียน : ค่าสมัครเรียน 105 บาท ค่าสมัครเรียน 305 บาทสำหรับหลักสูตรในกลุ่ม คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา 
 • วันและเวลาเรียน : เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น. , รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น. ,รอบค่ำ เวลาเรียน 17:30-20:30 น. และหลักสูตรวันอาทิตย์เต็มวัน

   

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 เลขที่ 4095/26 ซอยมิตรไมตรี3 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
 • โทร.02-2451401 , 02-2465769
 • Facebook
 • เว็บไซต์
 • แผนที่โรงเรียน
 • เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ 08.30–16.00 ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • รถประจำทาง 12 13 36 54 117 ปอ204
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) สังกัด สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนรู้หลากหลายอาชีพ ดูหลักสูตรและวันเปิดการเรียนสอน ได้ที่  เว็บโรงเรียน

นครภัณฑ์ สาขาดินแดง2 ศูนย์แสดงสินค้า-ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและงานบริการ เป็นพื้นที่ให้นักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียนให้กับประชนทั่วไป ก่อนที่จะนำไปประกอบอาชีพของตนเอง เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) 6/199 ซอย ชุมชนล็อค 4-5-6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) สำนักพัฒนาสังคม เปิดสอน วิชาชีพระยะสั้นในภาคปกติและภาคค่ำหลักสูตร 200 ชั่วโมง เพียง 105-305 บาท วิชาที่เปิดสอน เช่น ช่างจักรยานยนต์ อาหารและโภชนาการ เบเกอรี่ คอมพิวเตอร์ เสริมสวย ตัดผมชาย นวดแผนไทย ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิคส์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ประเวศ 295 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
 
เวลาเรียนรอบเช้า 09.00 - 12.00 น.
เวลาเรียนรอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.
เวลาเรียนรอบค่ำ 17.00 - 20.00 น.
 
วิชาที่เปิดสอน : คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สร้างแบบเสื้อผ้าสตรี1 อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก ขนมอบ อาหารไทย แต่งผมสตรี ซอยผมสตรี ตัดผมสุภาพบุรุษ ซอยผมสุภาพบุรุษ นวดไทยเพื่อสุขภาพ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ จักรยานยนต์ เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องปรับอากาศ แต่งหน้า แต่งเล็บ 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวง โคกแฝด เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 
 
โรงเรียน ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนทั่วเขตกรุงเทพมหานคร มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 50 วิชา เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร สาขาที่เปิดสอน อาทิเช่น ออกแบบเวปไซต์ , อินเตอร์เน็ต , ตกแต่งภาพด้วย Photoshop ,ภาพเคลื่อนไหว, ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา , นวดแผนไทย ,เสริมสวย ,ตัดผมชาย ,อาหารไทย และเบเกอรี่ , ดอกไม้ประดิษฐ์, ตัดเย็บเสื้อผ้า ,ซ่อมแอร์ ,ซ่อมรถยนต์ และ จักรยานยนต์ เป็นต้น

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)  99 ถนน ศรีเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 

หลักสูตรน่าสนใจมากมาย 
 • หลักสูตรอาหารไทย จัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับงานพื้นฐานการประกอบอาหารไทย ประเภทแกงเผ็ด แกงจืด ต้มยำ อาหารประเภทยำและพล่า อาหารไทยประกอบแกงคั่ว แกงส้ม ประเภทผัด อาหารไทยประเภทเครื่องจิ้ม อาหารจานเดียวและอาหารว่าง
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ สอนภาษาอังกฤษเพื่องานขาย,เพื่องานนวดและสปา,เพื่องานอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง
  -ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน : เรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล
  -ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง : ยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อการเดินทางอย่างมีความรู้รอบ
 • วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  ภาษาจีนขั้นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไป การเรียนการสอนประกอบไปด้วยทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานและสามารถต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • หลักสูตรแต่งผมสตรี-ซอยผมสตรีห้อง2 จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ (ซอยผมสตรี) 1.วิชาการตัดซอยผมสตรี2.วิชาการทำเคมีผม
 • หลักสูตรซอยผมสตรี-แต่งผมสตรี1
  -วิชาซอยผมสตรี (ห้อง 1) สอนเกี่ยวกับการตัด-ซอยผมสตรี การทำเคมีผม ทำสีผม ดัดผม ยืดผม ไฮไลท์ผม และการทำทรีทเม้นท์
  -วิชาแต่งผมสตรี(ห้อง1) สอนเกี่ยวกับการสระ-ไดร์ ม้วนแกนดัด การม้วนโรลเซ็ทผมม้วนเบบี้ลิส และเกล้าผม
 • หลักสูตรตัดผม-ซอยผมสุภาพบุรุษ  จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การซอยผมสุภาพบุรุษแฟชั่น การจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ การเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ รวมไปถึง การตัดผมสุภาพบุรุษทรงสูง ตัดผมสุภาพบุรุษรองทรง เป็นต้น
 • หลักสูตรช่างซ่อมโน้ตบุ๊ก  เนื้อหาวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการทำงาน Block Diagram โน๊ตบุ๊ค เทคนิคการใช้มัลติมิเตอร์และออสซิลโลสโคปตรวจเช็คอุปกรณ์และเมนบอร์ดได้ สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเมนบอร์ดได้ เทคนิคการใช้หัวแร้งและเครื่องเป่าลมร้อนอย่างถูกวิธี รู้เทคนิคการยก –วางไอซีในเมนบอร์ด สามารถ อบชิพ-ยกวางโดยเครื่องยกชิพได้ และทำขาชิพในบอร์ดได้ สามารถถอด-ประกอบโน๊ตบุ๊คได้ เจาะลึกการทำงานของชุดจ่ายไฟ ของCPU , RAM , VGA ,chipset สำคัญต้องรู้ที่มาของระบบไฟ  ตรวจสอบอาการเสียที่เกิดจากภาคจ่ายไฟได้ รู้การทำงานและการตรวจเช็คของ hight volteจอภาพแบบ LCDและ LED LCD รู้เทคนิคการเปลี่ยนจอภาพ รู้การทำงานและการตรวจเช็คHDD ,FDD ,DVD ,USB ,Wi-fi Sound ,LAN เทคนิคการใช้เครื่อง Flash BIOS การใช้โปรแกรม Flash BIOSสามารถวิเคราะห์อาการเสียต่างๆที่เกิดกับโน๊ตบุ๊คแต่ล่ะยี่ห้อได้
 • หลักสูตรนวดแผนไทย
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน และการใช้ระบบปฏิบัติการ รวมไปถึงใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ และการใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวณ โปรแกรมนำเสนองานเพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพ
 • โหราศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรโหราศาสตร์ประยุกต์ จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ หลักการพยากรณ์ความหมายของตัวเลขศาสตร์ ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล การอ่านคำพยากรณ์ด้วยตัวเลขศาสตร์ และดวงชะตาเกิด
 • หลักสูตรการพันมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์ หลักสูตรการพันมอเตอร์ : จัดการเรียนการสอน 1. วิชา ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งสอนเกี่ยวกับการ เขียนแบบไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้า    2. ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งสอนเกี่ยวกับ  การบำรุงรักษามอเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟสแบบ สปลิสเฟสมอเตอร์ คาปาซิเตอร์มอเตอร์ ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ รีพัลชั่นมอเตอร์ เซ็ดเด็ด โพลมอเตอร์ และ 3 เฟสแบบโรเตอร์กรงกระรอก
 • หลักสูตรการควบคุมมอเตอร์ : จัดการเรียนการสอน 1.ไฟฟ้าทั่วไปสำหรับงานเครื่องกลไฟฟ้า  ซึ่งสอนเกี่ยวกับ การเขียนแบบไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า การเครื่องมือช่างไฟฟ้า 2.วิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ สอนเกี่ยวกับ การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรการควบคุมความเร็ว การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรควบคุมแบบเรียงลำดับ การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรกลับทิศทางการหมุน การเดินสายในรางพลาสติกแบบโปร่งวงจรสตาร์ทมอเตอร์สตาร์-เดลต้า 3.วิชา การโปรแกรมและควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น สอนเกี่ยวกับ งานป้อนคำสั่งข้อมูลวงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์
 • หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ : จัดการเรียนการสอน1.วิชาไฟฟ้าทั่วไป สอนเกี่ยวกับ กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้าการเขียนแบบ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้า ประเภทของกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอนุกรมวงจรขนาน วงจรผสม ระบบไฟฟ้า เครื่องมือช่างไฟฟ้า 2.วิชาอุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ สอนเกี่ยวกับโครงสร้างอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์กำลังพิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์กำลังวิธีการเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมและอุปกรณ์กำลังแต่ละประเภท 3.วิชาเครื่องปรับอากาศ สอนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ละประเภท การซ่อมบำรุงและการรักษาเครื่องปรับอากาศ งานบริการเครื่องปรับอากาศ
 • หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ : จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ งานจัดดอกไม้สดในแจกัน ในกระเช้า งานจัดช่อดอกไม้ งานจัดพวงหรีด งานจัดซุ้มดอกไม้ การทำมงกุฎดอกไม้ รวมไปถึงการจัดทำโบว์รูปแบบต่างๆ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) เลขที่ 38 บริเวณวัดศรีนวลธรรมวิมล ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์) สังกัด สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาช่างฝีมือ ด้วยการจัดการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นที่ยืดหยุ่นหลากหลายด้วยรูปแบบอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้ 

หลักสูตร : ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์  สร้างแบบเสื้อและกระโปรงสตรี  ตัดผมชายเบื้องต้น  อาหารว่าง  เปลี่ยนสีผม  ซอยผม  งานประดิษฐ์ของที่ระลึก  ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย  ยอดนักขายออนไลน์ฉบับกระเป๋า  การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อนำเสนองาน  ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน  วิชาตัดผมสไตล์แฟชั่น  ตัดแต่งขนสุนัขเบื้องต้น  พยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่ต์  การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ภายในบ้านแบบออฟกริด  งานบริการเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัย  บาริสตร้า ห้อง 1  บาริสตร้า ห้อง 2  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพห้อง 1

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงห์หาสน์ฯ)  686 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ค่าสมัครเรียน วิชาทั่วไป 105 บาท วิชาคอมพิวเตอร์ โมบายเทคโนโลยี การนวดสวีดิช การบริการเพื่อความงาม 305 บาทโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) เลขที่ 87 ซอยนาคนิวาส43 ถนนลาดพร้าว71 แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10320 

หลักสูตรต่างๆ 
 • หลักสูตรช่างซ่อม - ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ เดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรคอมพิวเตอร์ - อินเตอร์เน็ตอีคอมเมิร์ช คอมพิวเตอร์กราฟฟิก อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ ผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล
 • หลักสูตรทำอาหารและขนม - อาหารไทย ขนมไทย คุกกี้และเค้ก ขนมปังและพาย
 • หลักสูตรทำผม - ตัดผม ชอยผม แต่งผม ตัดผม ชอยผม บุรุษ หลักสูตรม้วนผม หลักสูตรแต่งหน้า
 • หลักสูตรภาษา - ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า - ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ออกแบบแฟชั่น ผลิตภัณฑ์งานผ้า ผ้าบาติก

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) LINK

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง หลักสูตรคุณภาพให้เลือกเรียน
 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)  462 ถนน พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด