ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัว Mr.SAM หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัว Mr.SAM หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก Thumb HealthServ.net
รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัว Mr.SAM หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก ThumbMobile HealthServ.net

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดปฏิบัติการ “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก” ประยุกต์ฟังก์ชันการใช้งาน อำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ “Mr.SAM”

17 มกราคม 2567  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายผู้ป่วยสัมพันธ์ ได้จัดงานเปิดตัว “หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล โดยมี  รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ “Mr.SAM” พร้อมด้วย อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการผู้ป่วยนอก พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล เข้าร่วมงาน ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์  
 
                   นอกจากการเปิดปฏิบัติการเปิดตัวหุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักแล้ว ยังมีเสวนาสุดพิเศษโดย รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   ฝ่ายบริการ อ.พญ.สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร อนุกรรมการเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 13 และ ได้รับเกียรติจาก คุณจิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค นักแสดงในสังกัด GMMTV มาร่วมเสวนาในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการบริการทางการแพทย์ ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้บริการต่อประชาชนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้น
รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัว Mr.SAM หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก HealthServ
รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดตัว Mr.SAM หุ่นยนต์ให้บริการผู้ป่วยนอก HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด