ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน Thumb HealthServ.net
ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ไว้รองรับทั้งหญิงและชาย โปรแกรมตรวจคัดกรองทั้งสตรีและบุรุษ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งตับ โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและมีบุตร ในราคาต่างๆ พร้อมรายละเอียดแต่ละโปรแกรม

ตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน HealthServ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คลินิกปัญญาภิรมย์
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
222 หมู่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร.02-5022345 ต่อ 1236
เปิดบริการจันทร์-ศุกร์ เว้นเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด