ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี

เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี Thumb HealthServ.net
เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี ThumbMobile HealthServ.net

เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ช่วงระบาดโควิด โทรติดต่อกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ปรึกษาปัญหาจิตเวชผู้ใหญ่ วัยรุ่นและเด็ก

เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี HealthServ
โรงพยาบาลบางพลี 88/1 ม.8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7524900-1
Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร)
02-3122054 (งานประกันสุขภาพ)
02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)
 
++++++
 
หน่วยงาน หมายเลขภายใน
ประชาสัมพันธ์ 0
ห้องฉุกเฉิน 1107,1108
สำนักงานผู้ป่วยนอก 2115
งานประกันสุขภาพ 2104,2105
งานอาชีวอนามัย 2134
ห้องจ่ายยา 2123,2124
ห้องเก็บเงิน 2136
เอ็กเรย์ 2209
ศูนย์CT 2201
ห้องสวนหัวใจ 2209
ฝากครรภ์ 2220
ห้องปฏิบัติการ 2211-2218
วิสัญญี 2312,2313
ห้องผ่าตัด 2308,2309
ICU 2306,2307
ผู้ป่วยนอกศูนย์หัวใจ 2407
ทันตกรรม 2409,2410
แพทย์แผนจีน / แผนไทย 2401
กายภาพบำบัด 2405
หน่วยไตเทียม 2402
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน 2403
หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 2601
หอผู้ป่วยสามัญเด็ก 2709
หอผู้ป่วยหลังคลอด 2705
หอผู้ป่วยพิเศษรวม 2701
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2509
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2502
หอผู้ป่วยคลอด 1201-1204
หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว 2801
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2606
หอผู้ป่วยศูนย์หัวใจ 2602
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2607
หอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก 2505
งานการเงิน 2909
งานบัญชี 2912
งานพัสดุ 2913
งานทรัพยากรบุคคล 2922
กลุ่มงานเวชกรรมชุมชน 1301,1302
เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี HealthServ
เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี HealthServ
เบอร์โทรติดต่อภายใน โรงพยาบาลบางพลี HealthServ

โรงพยาบาลบางพลี

หมู่ที่ 8 88/1 ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร. 02-7524900-1 Fax: 02-7523223 (ฝ่ายบริหาร) 02-3122054 (งานประกันสุขภาพ) 02-3122144 (ห้องฉุกเฉิน)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด