ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เช็คค่าฝุ่นPM 2.5 ผ่าน Sensor for All ทั้งเว็บทั้งแอป

เช็คค่าฝุ่นPM 2.5 ผ่าน Sensor for All ทั้งเว็บทั้งแอป HealthServ.net
เช็คค่าฝุ่นPM 2.5 ผ่าน Sensor for All ทั้งเว็บทั้งแอป ThumbMobile HealthServ.net

เช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ตรวจสอบสภาพอากาศได้จากแอปและเว็บ Sensor for All นวัตกรรมเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ จากทีมวิศวฯ จุฬาฯ แม่นยำด้วยข้อมูล ถูกต้องด้วยหลักวิชาการ ชวนมาร่วมติดตั้ง

เช็คค่าฝุ่นPM 2.5 ผ่าน Sensor for All ทั้งเว็บทั้งแอป HealthServ
Sensor for All ตรวจวัดความเข้มข้นฝุ่น PM2.5 PM10 และ AQI รอบบริเวณพื้นที่ด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น ที่พัฒนาโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถแสดงผลแบบ Real-time ผ่าน Dashboard ที่แสดงผลความเข้มข้นฝุ่นแบบ Real-time พร้อมทั้งคำนวณ AQI ทั้งแบบ Real-time และแบบเฉลี่ย 24 ชั่วโมงตามมาตรฐานประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

เช็คข้อมูลสภาพอากาศ ได้จาก
 

ร่วมสนับสนุนโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 

 
ท่านสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการได้ โดย 
สนับสนุน 10,000 บาท ได้ที่บัญชี
กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 405-4-13788-7
 
โดยทุกการสนับสนุน 10,000 บาท ท่านจะได้รับ box set
เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 จำนวน 1 ตัว
หนังสือ “ยุทธการดับฝุ่น”
บอร์ดเกม “JUST DUST”
*สนับสนุนสามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 
ข้อมูลจากเซนเซอร์ของท่าน จะร่วมอยู่ใน
ฐานข้อมูลเปิดด้านสภาพอากาศ
ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลของเซนเซอร์ของท่าน
รวมถึงเซนเซอร์ในบริเวณอื่นๆ
ได้จากแอพพลิเคชั่น Sensor for All หรือ
เว็บไซต์ https://sensorforall.eng.chula.ac.th
 
 
การเลือกจุดติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และ PM 10
ท่านสามารถเลือกติดตั้ง โดย
 1) ให้คณะวิศว จุฬาฯ จัดหาพื้นที่ติดตั้งให้ หรือ 
2) ดำเนินการติดตั้งที่บ้าน หรือบริษัทของท่าน
 
แจ้งโอนพร้อมกรอกรายละเอียดสำหรับออกใบกำกับภาษีและสถานที่ที่ต้องการติดตั้งการ
 
หากเป็นสถานที่ส่วนบุคคล ทางทีมงาน Sensor for All จะติดต่อกลับไป
เพื่อประสานงานเรื่องการติดตั้ง

เช็คค่าฝุ่นPM 2.5 ผ่าน Sensor for All ทั้งเว็บทั้งแอป HealthServ
 
 
ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ในกรุงเทพและทั่วประเทศไทยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเมื่อเริ่มเข้าหน้าหนาวอากาศเย็น ภาวะฝุ่นพิษ PM2.5 จะปรากฏชัดและรุนแรงขึ้นทุกปี การมีเครื่องมือตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ที่แม่นยำ ใช้ข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 เป็นสิ่งจำเป็น
 
 
   จึงเป็นที่มาของโครงการ Sensor for All คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นนวัตกรรมจากคณาจารย์จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา เพื่อใช้สำหรับการติดตามข้อมูลด้านคุณภาพอากาศ และปริมาณฝุ่น PM2.5
 
    โครงการ Sensor for All ริเริ่มมานานกว่า 10 ปี แล้ว ระยะแรกเป็นชื่อโครงการอื่น  มาเริ่มเป็นโครงการ Sensor for All ปีแรกเมื่อปี 2562 เริ่มจากการพัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 และทดลองติดตั้งในพื้นที่รอบจุฬาฯ  โครงการปีที่ 2 มุ่งพัฒนาระบบการส่งและแสดงผลข้อมูล รวมทั้งขยายการตรวจวัดปริมาณฝุ่นให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย คือการเคหะแห่งชาติ และ True Corporation นอกจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นแล้ว ยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยจัดทำเป็น Pocketbook “ยุทธการดับฝุ่น” เพื่อปลูกฝังความรู้เรื่องฝุ่นให้กับเยาวชน สำหรับโครงการปีที่ 3 ซึ่งเปิดตัวโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายวางแผนติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ทั้งหมด 1,000 จุดทั่วประเทศ
 
 
      ตั้งแต่ปีที่ 2 โครงการก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีหน่วยงานอีกหลายแห่งเริ่มเข้ามาร่วมและให้การสนับสนุนมากขึ้น ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, สภาวิศวกร, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
 
 
“คณะวิศวฯ จุฬาฯ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศ นำมาใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย ผนึกพลังพันธมิตรเพิ่มพื้นที่การติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มศักยภาพโครงการ วิเคราะห์ถึงผลกระทบ เสนอแนะแนวทางแก้ไข และพร้อมที่จะส่งมอบองค์ความรู้ต่างๆ แก่ ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้พัฒนากลยุทธ์แก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก และประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ที่สำคัญต้องการนำองค์ความรู้ที่ได้มามอบให้แก่คนไทยเพื่อนำประโยชน์ดังกล่าวไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินงานของคณะฯ CHULA INNOVATION ENGINEERING” ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูล
 
 
 
      เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ สามารถตรวจวัดได้ทั้งฝุ่น PM 2.5, PM 10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และแสดงผลผ่านทั้งหน้าจอเซนเซอร์และเว็บไซต์ http://sensorforall.eng.chula.ac.th เพื่อบ่งบอกระดับผลกระทบต่อสุขภาพ โดยความร่วมมือในโครงการนี้ จะมีการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลในระยะแรกจำนวน 30 จุด และพร้อมเปิดรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต้องการร่วมเป็นเครือข่ายในการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อหาแนวทางจัดการมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยข้อมูลจากเซนเซอร์ทุกจุดจะถูกนำมาประมวลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจุดความร้อน (Hot Spot) ข้อมูลการจราจร รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์แหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5 และนำเสนอนโยบายสำหรับแก้ไขปัญหา PM 2.5 และร่วมสร้างสังคมสุขภาพดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
 
 
“สิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุคนี้ไม่ใช่เงิน แต่เป็นข้อมูล สิ่งที่ทำให้ข้อมูลมีมูลค่า คือผู้เชี่ยวชาญที่มีใจในการทำงาน  Sensor for All จะเป็นหนึ่งในโครงการต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน แสดงให้เห็นว่าคนไทยก็สามารถทำได้  ความสำเร็จของโครงการนี้จะขยายผลไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาโครงการอื่นๆ เช่น ขยะ พลาสติก และภัยพิบัติธรรมชาติต่อไป” ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าโครงการ Sensor for All กล่าวทิ้งท้าย 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด