ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตรวจสุขภาพประจำปี รพ.ค่ายเม็งรายฯ และบริการสุขภาพอื่นๆ

ตรวจสุขภาพประจำปี รพ.ค่ายเม็งรายฯ และบริการสุขภาพอื่นๆ Thumb HealthServ.net
ตรวจสุขภาพประจำปี รพ.ค่ายเม็งรายฯ และบริการสุขภาพอื่นๆ ThumbMobile HealthServ.net

รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มีบริการสุขภาพเด่น ได้แก่ บริการทันตกรรม บริการคลินิกนอกเวลา บริการตรวจสุขภาพ บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 บริการเอกซเรย์ บริการกายภาพบำบัด สอบถามโทร. 053-717650

ตรวจสุขภาพประจำปี รพ.ค่ายเม็งรายฯ และบริการสุขภาพอื่นๆ HealthServ
ตรวจสุขภาพประจำปี
เป็นการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
คำแนะนำก่อนการเข้ารับการ
- กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
- กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์งดเอ็กซเรย์ปอด
 
ทำฟันฟรี ปีละ 900 บาท สำหรับผู้ประกันตน
กรณีทันตกรรม (ทำฟัน) ถือเป็นอีกสิทธิหนึ่งของผู้ประกันตนได้รับ ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 
 

บริการตรวจสุขภาพ 2 แบบ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปี และ ต่ำกว่า 35 ปี

 ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 35 ปี ราคา 850 บาท
บริการตรวจสุขภาพ สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ราคา 380 บาท
ตรวจ 4 รายการ ได้แก่ ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด

บริการคลินิกฝังเข็ม

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช  เปิดให้บริการคลินิกฝังเข็ม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาสำหรับผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช โดย พ.ท.นพ.ธีรธัช  คุณรัตนาภรณ์ ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม กรมแพทย์ทหารบก เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  รับเฉพาะผู้ป่วยนัดคลินิกฝังเข็ม  ผู้ป่วยรายใหม่ต้องเข้าพบแพทย์ก่อนนัดตรวจคลินิกฝังเข็ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในวัน-เวลาราชการ โทร 053-717650

บริการทันตกรรม

 

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19

 

บริการคลินิกนอกเวลา

 

บริการเอกซเรย์

 

บริการกายภาพบำบัด

 

บริการห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด