ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ Thumb HealthServ.net
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร Bangkok Metropolitan Endoscopic Center
 
 • ผ่าตัดมดลูก เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ผ่านกล้อง
 • ส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกแบบวันเดียวกลับ
 • ผ่าตัดผ่านกล้อง ทำหมัน แก้หมันสตรี
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ มดลูกและรังไข่
 • ตรวจภายใน
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 
สอบถามโทร 02-2897082  Line : @bmec 


เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ต่อยอดผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โดยได้รับการรับรองหลักสูตร
จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
เพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรม
รวมทั้งเป็นสถาบันฝึกอบรมพยาบาลผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
(BMEC Nurse Training course) หลักสูตร 3 เดือน 
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ HealthServ
 
ขั้นตอนการมาใช้บริการ
 1. ติดต่อพยาบาลคัดกรองชั้น 1 
 2. แจ้งพยาบาลว่าตรวจพบโรคใด 
 3. แจ้งความประสงค์ต้องการผ่าตัดผ่านกล้อง
 4. ทำบัตรที่เวชระเบียนชั้น 2
 5. ตรวจรักษาศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องชั้น 8
มีข้อซักถาม ติดต่อ 02-2897082
หรือ line @bmec
ผู้ป่วยสามารถ walk in เข้ามาได้
ไม่ต้องจองคิว

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ HealthServ

ทีมแพทย์ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ ออกตรวจคลินิกในเวลา วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00-16.00 น.
แพทย์หญิงพัชยาพรรณ ภูมิศิริวิไล ออกตรวจคลินิกในเวลา วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00-16.00 น. ยกเว้นวันพุธ
แพทย์หญิงปนันยา พวงกุหลาบ ออกตรวจคลินิกในเวลา วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.00-16.00 น. ยกเว้นวันพุธ
แพทย์หญิงอัจจิมา ตันกุล ออกตรวจคลินิกในเวลา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.00-16.00 น.

แพทย์คลินิกนอกเวลา

คลินิกนอกเวลา แพทย์หญิงปนันยา พวงกุหลาบ สามารถมาใช้บริการได้ ตั้งแต่ เวลา 16.00-20.00น.
คลินิกนอกเวลา แพทย์หญิงผาณิต เทศัชบุตร สามารถมาใช้บริการได้ ตั้งแต่ เวลา 16.00-20.00น.
คลินิกนอกเวลา แพทย์หญิงปภาพินท์ ปุษยไพบูลย์ สามารถมาใช้บริการได้ ตั้งแต่ เวลา 16.00-20.00น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด