ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว

โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว Thumb HealthServ.net
โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว ThumbMobile HealthServ.net

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์แมว จัดโครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.00-15.00น.) ณ โถงหอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์

โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว HealthServ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนทำหมัน ได้ที่ลิ้งค์  หรือ สแกน QR CODE  
ผู้ที่ได้คิวจะประกาศรายชื่อในเพจ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 
***การผ่าตัดมีความเสี่ยง โปรดพิจารณาความเสี่ยงและอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนลงทะเบียน
 

ผู้ที่สนใจสนับสนุนสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้

ดังนี้
 
1.อาสาสมัครสำรวจแมวไร้บ้านบริเวณ มธ.และพื้นที่โดยรอบ
 
2.อาสาสมัครจับแมววันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 
3.อาสาสมัครช่วยงานวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 
 - อาสาสมัครช่วยยกตะกร้า จับตะกร้าให้คนวางยา
 - อาสาสมัครช่วยผูกเชือกฟางที่ตะกร้า ทำความสะอาด
 - อาสาสมัครช่วยเคลื่นย้ายแมวไร้บ้านไปสถานที่พักฟื้นหลังทำหมัน (ภายใน มธ.ท่าพระจันทร์)
 
4.สนับสนุนเงินทุนให้มูลนิธิรักษ์แมว เปิดรับบริจาคหน้างาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และจะส่งมอบให้มูลนิธิรักษ์แมว หลังจบกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
 
5.สนับสนุนสิ่งของวันงาน  ดังนี้
-ทิชชู 10 ม้วน สำหรับเก็บอึ เก็บอ้วกแมวในตะกร้า
- ถุงขยะแบบหนา 24×28  ต้องการ 2-3 แพค
-สำลีก้อนเล็ก 1  ห่อใหญ่ 
-เชือกฟางมัดตะกร้าสัก  5  ม้วน
 
6. สนับสนุนสิ่งของสำหรับแมวจรในช่วงพักฟื้น 
 - อาหารแมว
 - ทรายแมว

 
โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว HealthServ

ประกาศรายชื่อ

2 กุมภาพันธ์ 2566  เพจม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคิวทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ร่วมกับมูลนิธิรักษ์แมว ดังนี้
 
 • นูรียะ ยูโซะ 
 • กาญจนา ขำหุ่น
 • สิรินทิพย์ สินแสงแก้ว
 • นุศรา แสงทองพราว
 • นลินี ฮอคคินส์
 • ศศิวิมล เรืองวิริยะ
 • มิวร่า
 • จักริน รุหานนท์
 • ชิดชนก อุดมฤกษ์สกุล
 • ธัญญรัตน์ โภคินเนาวพันธุ์
 • จันทรจิรา อยู่เจริญ
 • นริศรา สุขช่วย
 • รัชฎาวรรณ เทียนธีระโชติ
 • ตวิษา เริ่มวัฒนะ
 • พรภวิษย์ แบ่งเพชร
 • ณชนก ดอกเทียน
 • พลอยพรม เจริญสิริรดีธร
 • นภาพร ผมประทุม
 • กัญจนานุช จันทวงศ์
 • อรรคเดช นันตะสุคนธ์
 • วนิดา เจ๊ะดอเราะห์
 • นวลจันทร์ สกุลบุญเลิศ
 • กนกกาญจน์ ธนพัฒน์
 • ภัคพล กุลธารี
 • มาลีฟีน ด้วงวงศ์
 • พวงพยอม อักษนขจิตพงศ์
 • ณัฐวัฒน์ เรืองรัตนศร
 • อนัญญา ศรีสง่า
 • วิลัยรัตน์ กันบุตร
 • อาภาวี ประชาปกป้อง
 • พิภา ปวนสุรินทร์
 • ดนฤดี อาภรณ์กุล
 • นัทธมนกาญจน์ กีรติพันธนากานต์
 • ปภินวิช จันทาพูน
 • มณีรัตน์ ปานสุวรรณ์
 • พัชราวลัย สังข์พันธ์
 • รัตนา ขุราษี
 • สุรัช สายสีแก้ว
 • ชนกเนตร ถาวรขจรศิริ
 • สุดฤทัย สังขโอภาส
 • ชัชวาล กองนันตา
 • ดาวใจ ทับสอน
 • วรรณวรางค์ หาญศิริวัฒนา
 • วิไล ลิ่ววิทยาคม
 • สิตาพัขญ์ บุรี
 • โสฬสสิริ เทศนะโยธิน
 • น้ำทิพย์ วิวัฒน์โชติกุล
 • สมวรรณ นาคทับ
 • อาทิตย์ ทองนวม
 • มนัส ลายนารี

สรุปยอดลงทะเบียนผ่าน มธ. 124 ตัว ลงทะเบียนผ่านมูลนิธิรักษ์แมว 184 ตัว รวม 308 ตัว 


กำหนดาการรับบริการ
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.00-15.00น.)  ณ โถงหอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
แนะนำอ่านรายละเอียดข้อมูลเพื่อเตรียมน้องแมว-น้องหมาของท่านให้พร้อมก่อนทำหมัน
***ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีรายชื่อปรากฎด้านบนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนยืนยันสิทธิอีกครั้ง 
 
 
 
โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว HealthServ
โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว HealthServ
โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว HealthServ
โครงการทำหมันแมว-สุนัข ฟรี! (ครั้งที่ 2) ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มูลนิธิรักษ์แมว HealthServ

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร คือกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือแมวจร เป็นคำารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าวัคซีน และการทำหมัน เพื่อหวังให้น้องแมวจรทั้งหลายมีสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
1. ช่วยเหลือรักษาแมวไม่มีเจ้าของ ที่เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยหลือ ระเบียบการให้ความช่วยเหลือสามารถดูได้ที่ www.rakmaw.com
2. ลงพื้นที่ทำหมันแมวจร ตามวัด ตรอก ซอกซอยและสถานที่ต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดจำนวนแมวจรไร้บ้านและไม่พึงประสงค์
3. ซื้ออาหารแมวแจกจ่ายให้กับผู้ดูแลแมวตามชุมชน และวัดต่างๆ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคคลเหล่านั้น

ขอความช่วยเหลือ ติดต่อมูลนิธิ 
1. กิจกรรมทำหมันให้ส่งไปที่เมลล์ catpantip@gmail.com
2. เรื่องขอเคสให้ส่งไปที่เมลล์ request.rakmaw@gmail.com
3. เรื่องการบริจาคให้ส่งไปที่เมลล์ donated.rakmaw@gmail.com
4. เรื่องอื่น ๆ ส่งมาได้ที่เมลล์ rakmaw@gmail.com

facebook.com/catroompantip


 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด