ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ThumbMobile HealthServ.net
 โรงพยาบาลแม่เมาะ 
392 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โทร.0 5426 6032
 
โรงพยาบาลเกาะคา 
381 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร.0 5428 1393
 
 โรงพยาบาลเสริมงาม 
199 ม.1 ถ.เกาะคา-เสริมงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร.0 5428 6117
 
โรงพยาบาลงาว
 230 ม.4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง โทร.0 5432 9504
 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม 
195 ถ.ลำปางแจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
โทร.0 5427 1005
 
โรงพยาบาลวังเหนือ 
362 ม.4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โทร.0 5427 9100
 
โรงพยาบาลเถิน 
21 ม.17 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
โทร.0 5429 1585
 
โรงพยาบาลแม่พริก 
29 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โทร.0 5429 9324
 
โรงพยาบาลแม่ทะ 
289 ม.2 ถ.ลำปาง-เด่นชัย ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
โทร.0 5428 9403
 
โรงพยาบาลสบปราบ 
333 ม.2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทร.0 5429 6260
 
โรงพยาบาลห้างฉัตร 
122/28 ม.8 ถ.จามเทวีต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร.0 5426 8700
 
โรงพยาบาลเมืองปาน 
374 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โทร.0 5427 6020
 
คลินิกตาหมอเลอปรัชญ์(มังกร) 
140/138 ถ.พลหโยธิน ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง โทร.0 5421 7049
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยาแพทย์ขชล
449 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 
คลินิกหมอณรงค์ 
9/8 ถ.สนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร.0 5431 5449
 
คลินิกหมอวรวิทย์
 342/7 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร.08 1339 7261
 
คลินิกเวชกรรม หมอศุภสิทธิ์
 11/66 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร.08 1720 9608
 
คลินิกหมออรรณพ-หมอนภสมร 
258/6-7 ถ.ทิพย์วรรณ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
 
หมอเลือกคลินิกเวชกรรม 
4,6,8-10 ถ.ป่าขาม ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง โทร.0 5421 7052
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูป่าหวาย 70 
ถ.บ้านดงพัฒนา ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โทร.08 5955 5003
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด