ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสตูล

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสตูล Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสตูล ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลสตูล อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

 โรงพยาบาลควนกาหลง
 90 ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล โทร.0 7473 7377
 
โรงพยาบาลควนโดน 
106 ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โทร.0 7479 5066
 
โรงพยาบาลท่าแพ 
155 ม.2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล โทร.0 7478 7442
 
 โรงพยาบาลทุ่งหว้า
 50 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โทร.0 7478 9165-6
 
โรงพยาบาลมะนัง 
333 ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โทร.0 7475 0915
 
โรงพยาบาลละงู 
194 ม.6 ต.กำแพง อ.ละงูจ.สตูล โทร.0 7477 3563
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพิมาน 
หมู่บ้านชุมชนสันตยาราม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลกำแพง 
ม.3 บ.ดวน ต.กำแพง อ.ละงูจ.สตูล
 
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีพิมาน 
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธีระ 
160 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โทร.08 9737 3130
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หูคอ จมูก อายรุ กรรม 
261 ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โทร.0 7472 4238
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหูคอ จมูก แพทย์กนกอร
 166/5 ม.1 ถ.ยนตรการกำธร ต.บ้านควน
อ.เมือง จ.สตูล โทร.08 4184 4144
 
คลินิกแพทย์หญิงสิริรัตน์สูติ- นรีแพทย์ 
19/3 ถ.สตูลธานีต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
โทร.08 7080 6851
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด