ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ข้อปฏิบัติหลังพ้นโทษผู้พ้นโทษจากเรือนจำ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อปฏิบัติหลังพ้นโทษผู้พ้นโทษจากเรือนจำ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล Thumb HealthServ.net
ข้อปฏิบัติหลังพ้นโทษผู้พ้นโทษจากเรือนจำ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

ข้อปฏิบัติหลังพ้นโทษเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล ของผู้พ้นโทษ กรมราชทัณฑ์จะดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลให้ไปยังภูมิลำเนาและดำเนินการต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ผู้พ้นโทษต้องทราบและเตรียมตัว มีดังนี้

ข้อปฏิบัติหลังพ้นโทษผู้พ้นโทษจากเรือนจำ เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล HealthServ
ข้อปฏิบัติหลังพ้นโทษเกี่ยวกับ "สิทธิการรักษาพยาบาล"
1. กรมราชทัณฑ์ส่งชื่อผู้พ้นโทษจากเรือนจำมอบให้สปสช. ดำเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์กลับไปยังสถานพยาบาลไนภูมิลำเนา สอบถามสิทธิการรักษาที่สายด่วนสปสช.1330

2. ผู้พ้นโทษเปลี่ยนสถานพยาบาลออกจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้วยตนเองเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่ตรงตามความต้องการ
  • ใน กทม. ดำเนินการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข/สำนักงานเขตใกล้บ้าน
  • ใน ตจว. ดำเนินการที่โรงพยาบาล/สถานีอนามัยใกล้บ้าน
เตรียมเอกสาร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อม สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าบ้าน

3. ผู้พ้นโทษโทรประสานมาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ปรึกษา/ดำเนินการแจ้งลงทะเบียนแทนพ้นทษเปลี่ยนสถานพยาบาลกลับไปยังสถานพยาบาลในภูมิลำเนา งานประกันสุขภาพฯ โทร 02-9533999 กด 3

หมายเหตุ ผู้พ้นโทษระหว่างรอสิทธิฯ เปลี่ยน สามารถใช้สิทธิการรักษาฉุกเฉินได้ 1 ครั้ง
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด