ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต

บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต Thumb HealthServ.net
บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริการสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรคโดยมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป และขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา, ศัลยศาสตร์, อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, วิสัญญีวิทยา และแพทย์เฉพาะทางสาขารอง เช่น รังสีวิทยา, จักษุวิทยา, โสต ศอ นาสิก เป็นต้น รวมทั้งด้าน ทันตกรรม อีกด้วย

บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต HealthServ
บริการทางการแพทย์
บริการสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรคโดยมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป และขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา, ศัลยศาสตร์, อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, วิสัญญีวิทยา และแพทย์เฉพาะทางสาขารอง เช่น รังสีวิทยา, จักษุวิทยา, โสต ศอ นาสิก เป็นต้น รวมทั้งด้าน ทันตกรรม อีกด้วย
 
 
 
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1191
ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤษเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต โดยทีมแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ทีมพยาบาลผู้ชำนาญการด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อม ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่จุดรับผู้ป่วย ระหว่างการเคลื่อนย้ายให้การดูแลรักษาในทันที ณ ห้องฉุกเฉินจนกระทั่งผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายรวมถึงระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

 
คลินิกสูตินรีเวช
     ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี ตั้งแต่การวินิจฉัยตรวจคัดกรอง ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองโรคของระบบอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี การผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช การให้คำปรึกษาภาวะการมีบุตรยาก การฝากครรภ์ การคลอด และภาวะวัยทองโดยทีมแพทย์สูติ-นรีเวชผู้เชี่ยวชาญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1150
 
บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต HealthServ
 
 
คลินิกศัลยกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด ศัลยกรรมทั่วไป โดยทีมแพทย์ศัลยกรรมและวิสัญญีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลรักษาแบบเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวดเร็ว มีหอผู้ป่วยรองรับการดูแลรักษาพยาบาลหลังผ่าตัด มีทีมแพทย์พยาบาล พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองต่อเนื่องที่บ้าน
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์: +66 (0) 7635 8888 ext. 1149
 
 
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 ให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับกระดูกและข้ออย่างครบวงจร พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการรักษาและการผ่าตัด มีหอผู้ป่วยรองรับการดูแลรักษาพยาบาลหลังผ่าตัด มีทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมกับแผนกกายภาพบำบัดพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเองต่อเนื่องที่บ้าน
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1149
 
 
 
 
คลินิกอายุรกรรม
มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจค้นหา วินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ทั่วไป พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในการรักษาที่เต็มไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วในการตรวจรักษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1148
 
 
 
 
คลินิกกุมารเวชกรรม
ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กที่ต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด โดยมีทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามหลักกระทรวงสาธารณสุขแก่เด็กทุกช่วยวัย
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1150
 
 
 
 
คลินิกตา
ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับตา ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและต้องการ การดูแลรักษาแบบเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถตรวจรักษาโรคได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดโรคเกี่ยวกับตาอีกด้วย
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1186
 
 
 
 
 
คลินิกหู คอ จมูก
 ให้บริการตรวจรักษาและการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับ 3 อวัยวะสำคัญของร่างกายได้แก่ หู คอ จมูก ซึ่งเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและต้องการดูแลรักษาแบบเฉพาะทางด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1186
 
 
 
คลินิกทันตกรรม
 ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพภายในช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ฟัน บริการด้าน ทันตกรรมเฉพาะทาง เช่น การใส่ฟันปลอมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1158
 
 
คลินิกเบาหวาน/ความดัน
 ให้บริการตรวจสุขภาพรักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ ให้คำแนะนำและความรู้ด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยแพทย์และนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 3110
 
 
บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต HealthServ
 
แผนกกายภาพบำบัด
 ให้บริการประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับผู้ป่วยระบบกระดูก กล้ามเนื้องและข้อ ผู้ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว, เดิน, ยืน หรือยืด ในข้อเข่า กระดูก และกล้ามเนื้อ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยนักกายภาพบำบัดผู้มีประสบการณืและความชำนาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ครบครัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ext. 3242
 
 
 
ศูนย์ไตเทียม
 ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) มีทีมแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย ปลอดภัย พร้อมให้บริการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 4.00 – 20.00 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 2182
 
 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพอย่างครบวงร ที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ, ตรวจสุขภาพตามแพทย์สั่ง, ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน, ตรวจสุขภาพสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น โรงเรียน บริษัทต่างๆ, ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสม ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน มั่นใจได้ในผลตรวจสุขภาพ พร้อมบริการรักษาที่ต่อเนื่องกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1180
 
 
 
ศูนย์ X-ray
ศูนย์รังสีวิทยา   ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยใช้ CT Scan ความเร็วสูง 64 สไลซ์ สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งส่งผลให้สามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้ทันท่วงที
     CT Scan เป็นเครื่องเอกซเรย์ ความเร็วสูง 64 สไลซ์ เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถสร้างภาพได้ถึง 64 ภาพ ในครั้งเดียวของรอบการหมุนทำให้ได้ภาพถึง 2,000 ภาพ เกิดภาพที่ชัดเจนทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ส่งผลให้การตรวจมีความแม่นยำสูง เอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 20.00 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 ต่อ 1132
 
 
 
งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
 การส่งเสริมสุขภาพทุกลุ่มอายุ การป้องกันโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การดูแลรักษาพยาบาลขั้นต้น การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย / คนพิการ หรือบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อการออกหน่วยการคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน เป็นต้น
วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ : +66 (0) 7635 8888 
 
 
บริการสาธารณสุข รพ.อบจ.ภูเก็ต HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด