ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิ์การรักษา) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิ์การรักษา) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ Thumb HealthServ.net
เชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิ์การรักษา) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ThumbMobile HealthServ.net

เชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิ์การรักษา) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิ์การรักษา) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ฟรี โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ HealthServ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ขอเชิญชวน ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทุกสิทธิ์การรักษา)
เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนคัดกรองได้ที่ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

จันทร์-ศุกร์ 8-12 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • เบาหวาน
  • ความดันโลหิตสูง
  • ไขมันในเลือด (เฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
  • โรคอ้วน
  • ภาวะซึมเศร้า
  • ประเมินกิจวัตรประจำวันในผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
  • ประเมินสภาวะความเสี่อมของผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 0-2421-2222, 0-2444-0163, 0-2444-0138
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด