ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ระบบนัดตรวจล่วงหน้า 2 ช่องทาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ระบบนัดตรวจล่วงหน้า มี 2 ช่องทาง ได้แก่
ช่องทางที่ 1 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบ Hot Line โดยมีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
1) ติดต่อผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2289-7214 เพื่อนัดวันเวลาที่ท่านต้องการตรวจ
2) แจ้งข้อมูลของท่านแก่เจ้าหน้าที่

ช่องทางที่ 2 : นัดตรวจล่วงหน้าผ่านระบบนัดตรวจ Online ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ ด้วยการลงทะเบียนในระบบนัดตรวจ Online ของคลินิกประกันสังคมด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดที่กำหนดไว้


หมายเหตุ :
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเรียบร้อย
กรณีที่คลินิกประกันสังคมไม่สามารถให้บริการตรวจรักษาตามวันเวลาที่ท่านระบุไว้ในระบบนัดตรวจ Online ได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบกลับให้ท่านทราบทาง e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับที่ท่านได้แจ้งไว้

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดให้บริการทางเลือกใหม่สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ด้วยระบบนัดตรวจล่วงหน้า
โดยมีเงื่อนไขการใช้บริการดังนี้
• ท่านต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• ท่านต้องทำการนัดตรวจล่วงหน้าก่อนวันที่จะมาตรวจรักษาจริง 1 วัน ผ่านระบบได้ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.
• การนัดตรวจล่างหน้าตามระบบนี้ใช้เฉพาะการตรวจที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
• ผู้ประกันตนที่ทำการนัดล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องยื่นบัตรที่ชั้น 2 ให้มาติดต่อที่คลินิกประกันสังคม ชั้น 4 ได้เลย

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด