ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ ตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้คลื่นความถี่เสียง( Ultrasound ) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

เอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ ตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้คลื่นความถี่เสียง( Ultrasound ) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence HealthServ.net
เอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ ตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้คลื่นความถี่เสียง( Ultrasound ) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์สุขภาพสตรี
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
8.00 น.-16.00 น.
วันเสาร์
8.00 น.-12.00 น.
(หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เบอร์โทร
053-934711
084-614-4421

เอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ ตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้คลื่นความถี่เสียง( Ultrasound ) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence HealthServ
ขอบเขตบริการ (scope of service ) 
 • ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล 2มิติ ( Digital mammography) ร่วมกับ ระบบ 3มิติ (Breast Tomosynthesis)
 • ตรวจเต้านม และช่องท้องด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรืออัลตร้าซาวด์ (Ultrasound)
 

เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติ (Digital Mammogram with Tomosynthesis)

 • เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบ 3 มิติเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบให้แตกต่างกับเครื่องเอกซเรย์เต้านมธรรมดา โดยสามารถถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ พร้อมกันได้ในครั้งเดียว
 • ทำให้ได้ภาพเต้านมที่มีความละเอียดแยกตามตำแหน่งที่แท้จริงของเต้านมโดยไม่ซ้อนกัน
 • รังสีแพทย์สามารถมองเห็นเนื้อเต้านมที่เคยซ้อนกันอยู่ได้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ได้ผลการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงมีโอกาสรักษาหายขาดได้สูงมาก
 • สามารถทำการเจาะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมร่วมกับการคำนวณตำแหน่งที่เจาะ ผ่านคอมพิวเตอร์ ( Stereotactic biopsy) ซึ่งมีความแม่นยำสูง เหมาะกับความผิดปกติชนิดหินปูน ( Calcification ) ที่ไม่สามารถตรวจเห็นได้ด้วยวิธีอื่น
 

การตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย โดยใช้คลื่นความถี่เสียง( Ultrasound )

 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
  เป็นการตรวจดูอวัยวะช่องท้องส่วนบน ได้แก่ ตับ, ตับอ่อน, ม้าม, ถุงน้ำดี, ท่อน้ำดี, ไต และช่องท้องทั่วๆ ไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ก้อนที่ผิดปกติ หรือถุงน้ำดี นิ่วที่ไตหรือถุงน้ำดี เป็นต้น การเตรียมตัวก่อนตรวจ ผู้ป่วยต้องงดอาหาร และเครื่องดื่มที่มีไขมันทุกชนิดประมาณ 4 ชั่วโมง ก่อนตรวจ (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้) เพราะถ้ารับประทานอาหาร ถุงน้ำดีจะหดตัว ทำให้เห็นถุงน้ำดีไม่ชัดเจน
 • การตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
  เป็นการตรวจดูอวัยวะของช่องท้องด้านล่าง ได้แก่ มดลูก, รังไข่ (ในหญิง), ต่อมลูกหมาก (ในชาย), กระเพาะปัสสาวะ, และบริเวณช่องท้องส่วนล่างอื่นๆ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เช่น ถุงน้ำในรังไข่, ก้อนเนื้อในมดลูก, ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น การเตรียมตัวก่อนตรวจ การตรวจวิธีนี้ต้องตรวจขณะที่ปวดปัสสาวะมากพอสมควร ทั้งนี้ เพราะปกติลมในลำไส้จะบังมดลูก และรังไข่ในหญิง หรือบังต่อมลูกหมายในชาย ทำให้ไม่สามารถเห็นภาพอวัยวะได้ชัดเจน เมื่อในกระเพาะปัสสาวะมีน้ำเต็ม ก็จะช่วยดันลำไส้ออกไป ทำให้เห็นมดลูก รังไข่ ต่อมลูกหมาก นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
 • การตรวจเต้านม (Ultrasound Breasts)
  เป็นการตรวจดูพยาธิสภาพของเต้านม เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ก้อนที่ตรวจพบใน Mammogram หรือดูลักษณะของก้อนที่คลำได้ในเต้านม
 • การตรวจต่อมธัยรอยด์ (Ultrasound of thyroid)
  เป็นการตรวจเพื่อดูว่าก้อนในต่อมธัยรอยด์และในบริเวณใกล้เคียงที่คลำได้เป็นก้อนเนื้อ หรือถุงน้ำ การตรวจนี้สามารถตรวจได้เลย ไม่ต้องมีการเตรียมตัวใดๆ
***ข้าราชการสามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ตามกรมบัญชีกลาง กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ และแจ้งสิทธิ์ก่อนรับบริการ***
 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนน สิโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เปิดบริการ เวลา
8.00 น.
ปิดบริการ เวลา
20.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด