ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

นัดคิวตรวจสุขภาพทาง online โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

นัดคิวตรวจสุขภาพทาง online โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี Thumb HealthServ.net
นัดคิวตรวจสุขภาพทาง online โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ThumbMobile HealthServ.net

สำหรับผู้รักสุขภาพ สามารถนัดคิวตรวจสุขภาพทางonline กับเราได้ครับ แบบเดี่ยว สิทธิข้าราชการ/อปท. ประกันสังคมและอื่นๆ แบบกลุ่ม บริษัท หน่วยงานรัฐ/เอกชน ห้างร้าน ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 054-839-305 ต่อ 1135
093-274-4550

นัดคิวตรวจสุขภาพทาง online โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี HealthServ
สำหรับผู้รักสุขภาพ สามารถนัดคิวตรวจสุขภาพทางonline กับเราได้ครับ
 
แบบเดี่ยว สิทธิข้าราชการ/อปท. ประกันสังคมและอื่นๆ 
 
แบบกลุ่ม บริษัท หน่วยงานรัฐ/เอกชน ห้างร้าน
• จำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100 คน/หน่วยงาน เปิดบริการภายในโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีโดยช่องทางพิเศษ
• จำนวนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป เปิดบริการ ณ หน่วยงานของท่านด้วยรถ Mobile Digital X-ray

ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โทร 054-839305 ต่อ 1135 
093-2744550
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด