ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

งานเกษตรแฟร์ 2566 สุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี ม.เกษตรฯ

งานเกษตรแฟร์ 2566 สุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี ม.เกษตรฯ Thumb HealthServ.net
งานเกษตรแฟร์ 2566 สุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี ม.เกษตรฯ ThumbMobile HealthServ.net

งานเกษตรแฟร์ 2566 ปีนี้จัดใหญ่ระดับนานาชาติในวาระฉลองครบรอบ 80 ปี ระหว่างวันที่ 3-11 ก.พ. 66 แบ่งเป็น 10 โซน บนพื้นที่ระยะทางจัดงานรวม 5 กม.มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ปีนี้ทั้ง 17 คณะนำผลงานมาร่วมกิจกรรมทั้ง 9 วัน คาดว่าจะมีคนมาเที่ยวงานกว่า 1 ล้านคน

งานเกษตรแฟร์ 2566 สุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี ม.เกษตรฯ HealthServ
ปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566 ภายใต้ความคิด  “80 ปี  เกษตรนนทรี  นำวิถีใหม่ ไทยยั่งยืน”  ซึ่งกำหนดจัดวันที่ 3 ก.พ.- 11 ก.พ. 66 รวม 9 วัน   ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยมีพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี
 
  
 
 
งานเกษตรแฟร์ 2566 สุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี ม.เกษตรฯ HealthServ
งานเกษตรแฟร์ เป็นงานใหญ่ ประจำปี ที่ประชาชน เกษตรกร รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศรอคอย เป็นตำนานวิถีชีวิตของคนเกษตร ที่จะได้มีโอกาสเปิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ นิสิต และบุคลากร  มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรมที่ค้นคิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สังคมและช่วยเหลือประชาชนในมิติต่าง ๆ ออกเผยแพร่โดยวิธีการที่เข้าใจและเข้าถึงง่าย เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชน ซึ่งนิสิตก็จะได้นำความรู้ในห้องเรียน  มาฝึกใช้จริงในงานเกษตรแฟร์ ทั้งใน ด้านการจัดการความรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ การตลาด ธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการร้านอาหาร  การบริการ การแสดงทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม นาฎศิลป์ และดนตรี นอกจากนี้ ก็ยังจัดให้มีการประกวดทางด้านพืช และ สัตว์เศรษฐกิจ เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านการปรับปรุงพันธุ์   ได้แก่ การประกวดปลากัด การประกวดแพะและแกะ การประกวดผลไม้ การประกวดไม้ประดับ การประกวดกล้วยไม้ตัดดอก การประกวดผลไม้
 
 
นอกจากนี้ ยังสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย และยกระดับงานเกษตรแฟร์สู่สากล คือการออกร้านของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ 11 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บาร์เรน บังคลาเทศ จีน ฝรั่งเศส ฮังการี เคนยา มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ รัสเซีย และแอฟริกา นำสินค้าพื้นเมือง สินค้าท้องถิ่นมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึง ศูนย์พืชผักโลก ก็มาร่วมจัดแสกงผลงานและลิตภัณฑ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร กำแพงแสน


 
ปีนี้ แบ่งโซนต่างๆ ดังนี้
 
A ตลาดนนทรีวิถีเกษตร
B สีสันตะวันฉาย
C เทคโนโลยีสร้างสรรค์
D สราญรมย์ ชมพฤกษา
E ฟินสุดหยุดไม่ได้ Cafe in the Garden
F รังสรรค์ สู่พรรษา
G ครบเครื่องเรื่องอร่อย
H นานาชาติ งานวิจัย ร้านค้ามูลนิธิราชวงศ์
J ของดีทั่วไปทย ส่งใจถึงมือ
K ระดมชิม ระดมช็อป
โซน อว. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / U2T for BCG
 
ส่วนอื่นๆ ได้แก่ ร้านอาหารสโมสรนิสิต สวนสนุก กองอำนวยการ จุดคัดแยกขยะ ล้างมือฆ่าเชื้อ จุดทิ้งขยะ 
 
งานเกษตรแฟร์ 2566 สุดยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 80 ปี ม.เกษตรฯ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด