News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม HealthServ.net
โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม HealthServ.net

ติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการเริ่มต้นให้โรงพยาบาลละ 110 กิโลวัตต์ ภายใต้งบดำเนินการ 2.6-3.0 ล้านบาทตามสภาพพื้นที่ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้โรงพยาบาลได้ 60,000 บาทต่อเดือนหรือ 720,000 บาทต่อปี รวมระยะเวลาถึง 25 ปี

โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม HealthServ

77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล ค่าใช้จ่าย 221.76 ล้าน ช่วยโรงพยาบาลประหยัดงบประมาณ 1,663 ล้าน ตลอดอายุการใช้งาน 30 ปี

พระครูวิมลปัญญาคุณ นพพร (นามเดิม พระครูวิมลปัญญาคุณ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เปิดบัญชีรับบริจาค “วัดป่าศรีแสงธรรม (โครงการโรงพยาบาล Solar Cell) ธนาคารกรุงไทย สาขา โขงเจียม หมายเลขบัญชี 338-042-5834” เพื่อนำเงินไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล
 
โครงการโรงพยาบาล Solar Cell นี้ จะติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นการเริ่มต้นให้โรงพยาบาลละ 110 กิโลวัตต์ ภายใต้งบดำเนินการ 2.6-3.0 ล้านบาทตามสภาพพื้นที่ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้โรงพยาบาลได้ 60,000 บาทต่อเดือนหรือ 720,000 บาทต่อปี รวมระยะเวลาถึง 30 ปี โรงพยาบาลไม่ใช่การลงทุนจึงคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ติดตั้งไป จะหารายได้อย่างอื่นที่สม่ำเสมอเท่ากับลดรายจ่ายให้โรงพยาบาลของเราอย่างนี้ไม่ได้แล้ว
 

“ถ้าช่วยกันบริจาคคนละ 300 บาท 1 หมื่นคนก็เพียงพอต่อ 1 โรงพยาบาล หรือรวมตัวกัน 1 เครือบริษัทบริจาคให้กับ 1 โรงพยาบาลไปเรื่อยๆ ถ้าทุกคนช่วยกันให้เกิดสิ่งดีๆ ได้ครบพื้นที่ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศเราก็จะได้เห็นสิ่งดีๆ สวยงามเกิดขึ้นที่บ้านเมืองตนเอง น่ามาชมมาท่องเที่ยว ชาวต่างชาติคงจะเล็งมาที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ หลังสถานการณ์โควิด เรามีอะไรดีๆ ให้เขาดูได้ไม่น้อยหน้า"
 

โครงการนี้ต่อยอดจากการติดตั้งที่ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ปัจจุบันลดค่าไฟได้ปีละห้าหกล้าน และต่อยอดกับกองทุนแสงอาทิตย์ 7 โรงพยาบาลทั่วประเทศขนาด 30 กิโลวัตต์ แล้วจึงมาเป็นโครงการ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล เพิ่มขนาดกำลังผลิตเป็น 110.88 kwh. ดำเนินการเสร็จ (2563-2565) แล้วมีไฟฟรีจากฟ้า 10 โรงพยาบาล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : sisaengtham
หรือที่เฟสบุ๊ค พระปัญญาวชิรโมลี นพพร (พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม) Sisaengthamschool Thailand
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 0862331345
 

จุดเริ่มต้นโครงการ LINK

จุดเริ่มต้นโครงการ โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
จุดเริ่มต้นโครงการ โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
โครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลของพระครูวิมลปัญญาคุณเริ่มตั้งแต่การสอนนักเรียนให้รู้จักโซล่าร์เซลล์ และใช้เองในวัดในโรงเรียนศรีแสงธรรม 100% จนกลายเป็นศูนย์อบรมโซล่าร์เซลล์ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปเปิดอบรมมากกว่า 30 รุ่น ทั้งนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน และผู้ที่สนใจทั่วใจทั่วไปนำไปต่อยอดใช้งานให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จากนั้นทางโรงเรียนยังได้ออกไปบริการสังคม ช่วยเหลือตามวัดต่างๆ หรือชุมชนที่เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งในเมืองและตามชนบท รวมไปถึงช่วยเหลือในงานภัยพิบัติต่างๆ เช่นน้ำท่วมก็จะมีชุดเคลื่อนที่ออกไปแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งปี 2560 นพ.เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ได้พานักศึกษาแพทย์มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนศรีแสงธรรม เพราะมีแนวคิดอยากจะใช้พลังงานสะอาดเพื่อเป็นตัวอย่างของโรงพยาบาลในการประหยัดค่าไฟฟ้า จึงมีการระดมทุนบริจาคโดยพระครูวิมลปัญญาคุณได้รวบรวมติดตั้งขนาด 30.72 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าไปเดือนละ 18,000 บาท และขยายการติดตั้งจนประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 5,000,000 บาท จึงเป็นที่มาของการขยายแนวคิดนีัไปสู่โรงพยาบาล 7 แห่งทั่วประเทศในนาม”กองทุนแสงอาทิตย์” ที่มีภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม และรับเงินบริจาคเมื่อครบแล้วก็ไปติดตั้งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ

ความสำเร็จแห่งแรกเริ่มต้นที่โรงพยาบาลบ้านตาก

ความสำเร็จแห่งแรกเริ่มต้นที่โรงพยาบาลบ้านตาก โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
ความสำเร็จแห่งแรกเริ่มต้นที่โรงพยาบาลบ้านตาก โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
ความสำเร็จปฐมฤกษ์เริ่มต้นที่ โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก ส่งมอบและเปิดระบบจ่ายไฟ ในเดือน มีนาคม 2563 ต่อมาแห่งที่สอง คือโรงพยาบาลแก่งคอย ที่มีผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ติดต่อขอบริจาคตั้งต้น 1 ล้านบาท และมาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นการรวบรวมเงินบริจาคโดยพระครูวิมลปัญญาคุณเป็นเจ้าภาพติดตั้งโซล่าร์เซลล์ขนาด 30 กิโลวัตต์
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
มีโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร โรงพยาบาลภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลท่าสองยาง จ.ตาก และโรงพยายาลพระปกเกล้า จ.จันทรบุรี
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
โครงการดังกล่าวช่วยนำร่องให้กับโรงพยาบาลทีสนใจเป็นจำนวนมากติดต่อเข้ามาขอรับการสนับสนุน แต่ด้วยทุนมีจำกัดการขอรับบริจาคค่อยข้างล่าช้าต้องใช้เวลา 1 ปีจึงปิดโครงการได้ ส่วนโรงพยาบาลที่สนใจก็ขอให้ช่วยระดมทุนร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก ติดต่อครูบาอาจารย์ให้ช่วยระดมทุนเป้าหมายจะติดตั้งขนาด 137 กิโลวัตต์ และทางโรงเรียนศรีแสงธรรม โดยพระครูวิมลปัญญาคุณก็ช่วยประชาสัมพันธ์ และช่วยบริจาคร่วมด้วย พร้อมกับพานักเรียนทีมงานช่างขอข้าวไปติดตั้งให้
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
นักเรียนของที่นี่ได้เรียนวิชาโซล่าร์เซลล์กับพระครูวิมลปัญญาคุณจนสามารถออกไปติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์โรงพยาบาลก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้ว ผ่านไป 2 เดือนแรกสามารถลดค่าไฟฟ้าลงเดือนละ 90,000 บาท นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้เพราะโรงพยาบาลมีค่าไฟฟ้าประมาณ 180,000 บาท สามารถลดได้มา 50% และยังมีโครงการจะติดตั้งต่อไปอีกเมื่อมีทุน
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
จากความสำเร็จดังกล่าวโรงพยาบาลธวัธบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้มาปรึกษาแนวทางและขอดำเนินการเหมือนที่รพ.บ้านตาก ติดตั้งขนาด 137 กิโลวัตต์เช่นกันตอนนี้ทีมงานกำลังดำเนินการ และโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายกำลังจะติดตั้งอีกแห่งเร็วๆ นี้
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
การติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลสามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงไปได้มาก มีหลายที่ติดต่อขอรับการสนับสนุนซึ่งจำกัดด้วยเงินบริจาค หากมีการระดมทุนจากทางโรงพยาบาลเองเป็นเบื้องต้น และชุมชนมีส่วนร่วม แล้วมีบริษัทห้างร้านผู้ใหญ่ใจดีรวมกันในแต่ละพื้นที่ หรือหาเครือข่ายช่วยสนับสนุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้ลดค่าไฟฟ้าเดือนละ 60,000 บาท หรือถ้ามีกำลังติดตั้งก็สามารถทำให้ลดได้มากกว่านั้นตามกำลังศรัทธา แต่ละแห่งระดมทุนได้ 2.7 ล้าน ลดค่าไฟไปปีละ 7.2 แสน 3 ปีกว่าๆ ถึงจุดคุ้มทุน แต่โรงพยาบาลไม่ใช่การลงทุนจึงคุ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่ติดตั้งไป จะหารายได้อย่างอื่นที่สม่ำเสมอเท่ากับลดรายจ่ายอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ทุกวันนี้โซล่าร์เซลล์มีอายุการใช้งานถึง 30 ปีแล้ว อินเวอร์เตอร์แปลงไฟรับประกัน 20 ปี ถ้าทุกคนช่วยกันให้เกิดสิ่งดีๆ ครบพื้นที่ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาลเป็นโครงการแรก จะเป็นการเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลอื่นๆ ตามอย่าง อันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดลมๆ แล้งๆ แต่ได้ทำมาแล้ว เห็นผลแล้ว คิดว่าดีมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมจึงได้ดำเนินการมา

บัญชีโซล่าร์QR Code โซล่าร์เซลล์

บัญชีโซล่าร์QR Code โซล่าร์เซลล์ โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
บัญชีโซล่าร์QR Code โซล่าร์เซลล์ โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 ขณะนี้กำลังดำเนินการระดมทุนด้วยการจัดวิ่งที่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี แต่ติดเรื่องไวรัสโควิดระบาดจึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งยังขาดปัจจัยอยู่ประมาณ 2 ล้านให้เพียงพอสำหรับการติดตั้ง ถ้าช่วยกันบริจาคคนละ 300 บาท 1 หมื่นคนก็เพียงพอต่อ 1 โรงพยาบาล หรือรวมตัวกัน 1 เครือบริษัทบริจาคให้กับ 1 โรงพยาบาลไปเรื่อยๆ ทั่วประเทศคงจะอยากเห็นสิ่งดีๆ สวยงามเกิดขึ้นที่บ้านเมืองตนเอง น่ามาชมมาท่องเที่ยว ชาวต่างชาติคงจะเล็งมาที่ประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ หลังสถานการณ์โควิด เรามีอะไรดีๆ ให้เขาดูได้ไม่น้อยหน้า ท่านสามารถร่วมกันบริจาคได้ที่บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม (โครงการโรงพยาบาล Solar Cell) ธ.กรุงไทย สาขา โขงเจียม 338-042-5834
 
บัญชีโซล่าร์QR Code โซล่าร์เซลล์
ยังมีโรงพยาบาลกู่แก้ว จ.อุดรธานี ก็ยังรอรับการสนับสนุน ถ้ามีโอกาสช่วยกันได้ก็ช่วยกับคนละไม้คนละมือ อย่าหวังพึ่งแต่เงินกู้มาพัฒนาประเทศ ให้ผู้บริหารเขาใช้จ่ายกันตามสบาย เราพอพึ่งตนเองได้ก็ช่วยกัน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
พระครูวิมลปัญญาคุณ
11 มิถุนายน 2563
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 โครงการโซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล พระปัญญาวชิรโมลี นพพร วัดป่าศรีแสงธรรม
 

นำร่องโครงการให้โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ LINK

พระปัญญาวชิรโมลี นพพร ให้แนวคิดและแนวทางสำหรับหน่วยงานรัฐที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนโซลาเซลส์ ไว้ดังนี้


เพื่อนำร่องโครงการให้โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยปกติจะใช้ไฟในเวลากลางวันเป็นหลัก จะได้ของดี ราคาถูก 137.06 กิโลวัตต์ งบประมาณ 3.3 ล้านบาท ลดค่าไฟฟ้าปีละ 900,000 - 1,000,000 บาท ตลอดอายุการใช้งาน 25 ปีลดไปได้ถึง 22 ล้าน หลังจากทดลองใช้แล้วได้วิเคราะห์การใช้งานพบว่าโรงพบาบาลใช้ไฟฟ้วันละ 700 กว่าหน่วย เมื่อติดโซล่าร์เซลล์ แล้วลดลงวันละ 600 หน่วย ทางโรงพยาบาลจ่ายค่าไฟฟ้าเพียงวันละ 100 หน่วย ในตอนไม่มีแสงแดด ถ้าแสงมาเมื่อไหร่ก็ผลิตไฟฟ้าให้ตามการใช้งานเลย ดูจากสีแดงเป็นกราฟการใช้ไฟของโรงพยาบาลในช่วงเวลากลางวันจะสูง แต่โซล่าร์เซลล์ก็ผลิตไฟไล่ตามไปติดๆ และไม่ผลิตเกินการใช้งาน เป็นการป้องกันการส่งไฟออกไปข้างนอกซึ่งทางทีมงานได้ติดตัวป้องกันไฟย้อนเข้าสายส่งเรียกว่า Zero Export 
 
ถ้าทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  และทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ติดตั้งโซล่าร์เซลล์คุณภาพดีทั้งแผ่น และอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงใช้งบประมาณโดยไม่ล็อกสเป็คจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติขนาดไหน
 
เบื้องต้นได้นำเสนอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลเสียดายแดด ซึ่งท่านเห็นชอบทำโครงการนำร่องด้วยงบประมาณ 3,000 ล้านบาท
 
แนวทาง
  1.  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 120 แห่งติดตั้งโซล่าร์เซลล์แห่งละ 1 MW รวม 120 MW เมกกะวัตต์ละ 25 ล้าน ใช้งบประมาณรวม 3,000 ล้านบาท ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 800 ล้านบาท
  2. โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 800 แห่งๆ ติดตั้งโซล่าร์เซลล์แห่งละ 100 kW รวม  80 MW กิโลวัตต์ละ 30,000 บาท  รวม 2,400 ล้านบาท ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 528 ล้านบาท
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบบไฮริด-ออนกริด แบตลิเธี่ยมจำนวน 10,000 แห่งๆ ละ 5 KW รวม 50 MW กิโลวัตต์ละ 70,000 บาท  รวม 350 ล้านบาท ประหยัดค่าไฟฟ้าปีละ 330 ล้านบาท


 ทั้งนี้เพื่อไม่เป็นการรบกวนระบบจัดส่งมากเกินไปอาจจะต้องทำการ Balance Energy ด้วย BESS ไปด้วย

 
งบประมาณที่ใช้
  •  รวมทั้งสิ้น 5,500 ล้านบาท   
  •  หากใช้เวลาติดตั้ง 4 ปี  เท่ากับ ต้องการงบสนับสนุนปีละ  1,437.5 ล้านบาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  •  ตลอดอายุการใช้งานสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า 41,450 ล้านบาท
  •  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และรัฐบาล

หรือโรงพยาบาลไหนสนใจไม่ต้องไปรบกวนงบประมาณของแผ่นดินมาให้คนไม่หวังดีแอบไปมีนอกมีในก็ใช้แนวทางการระดมทุนทอดผ้าป่าโซลล่าร์เซลล์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่ละคนช่วยกันคนละเล็กน้อยด้วยน้ำใจไมตรีของคนไทยย่อมนำพาประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาประเทศได้
 

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตากนี้ โดยทีมงานนักเรียนจากโรงเรียนศรีแสงธรรมมาช่วยทำงานรระหว่างปิดเทอม เมื่อเสร็จแล้วก็ย้ายไปทำให้วัดที่พิษณุโลก ก่อนจะไปทำงานรับจ้างที่โรงงานน้ำดื่มในบางบัวทองต่อไป ค่อยกลับมาเตรียมขึ้นที่โรงพยาบาลธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ดต่อไป ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูแลเรื่องที่อยู่ที่กินให้กับทีมงานอย่างดี 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง