News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย คือโรงพยาบาลในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนแพทย์ของสถาบันแพทยศาสตร์ จัดเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง มีขีดความสามารถและความพร้อมในระดับสูงสุด เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยต่างๆ

ลงข้อมูล/แก้ไข/อัพเดต ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

Tel 02-4197000

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ โรงพยาบาลศิริราช โทร.02-4197000..
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

Tel 02-2443000

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร 02-2443000..
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Tel 02 256 5487

สอบถามเข้ารับการตรวจได้ที่ ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก 02 256 5487 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 02 256 5045 - รพ.จุฬาฯ ไม่มีเครือข่ายคลินิกประกันสังคม..
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Tel 02-9269999

โทร 02-9269999 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ราคาห้องพัก..
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Tel 02-5766000

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา Tel. 02-5766000..
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tel 053-936900

25 ปี แห่งการบริการประชาชนในเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา)..
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

Tel 0-2201-1000

เชิญชวนร่วมบริจาคกับมูลนิธิรามาธิบดี โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน - โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นที่ตั้งของ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และเป็นเครือข่ายของสถาบันการแพทย์..
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel 02-8396000

เรียกกันทั่วไปสั้นๆว่า โรงพยาบาลรามาบางพลี ขนาด 337 เตียง เป็นเครือข่ายโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสร้างโอกาสในการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชนในจ.สมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียงได้ ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกา..
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์

Tel 062-0834953

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) เป็นหน่วยบริการอีกรูปแบบหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐา..
โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tel 02-2188635

บริการ 1) คลินิกทันตกรรมบริการ - สำหรับนิสิต และบุคลากรของจุฬาฯ ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้ศึกษาเฉพาะทาง 2) คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ - สำหรับบุคคลทั่วไป ให้บริการโดยคณาจารย์และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ..
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Tel 02-8496600

โทร 02-8496600 เวชระเบียนออนไลน์ นัดหมายแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ..
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

Tel 053-934710

เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เปิดบริการ เวลา 8.00 - 20.00 น.
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Tel 074-455000

โทร 074 455 000 - อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700 - ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000, 074-455-000..
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

Tel 02-5022345

โทร 02-5022345 - ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภ..
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

Tel 0-2200-7777

โทร 0-22007777 สิทธิการรักษา ราชการ บัตรทอง ประกันสังคม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

Tel 0-38394850

โทร 0-38394850 รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดวิสัยทัศน์และตั้งปณิธานที่ชัดเจน ว่าจะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศที่ผู้ใช้บริการประทับใจ..
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUTH

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUTH

Tel 044-376555

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดบริการแบบผู้ป่วยนอก สามารถให้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 044-376555..
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Tel 075-673059

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7567 3058 และ 0 7567 3059 ในวันและเวลาราชการ..
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

Tel 056-009609

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center) เป็นส่วนงาน 1 ใน 4 ส่วนงานหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...โทร 056-009609, 088-..
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

Tel 038-320200

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โทร. 0-38320-200
คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

Tel 02-2516711

โทรศัพท์ : 02-2516711-5 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-16.30น. และ เสาร์ 7.30-15.00น. ปิดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์..
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Tel 1474

ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ทั้งหมด 19 ศูนย์ และ 5 คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก โทร 147..
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Tel 053-914000

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง..
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel 02-3069199

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การบริการรักษาโรคเขตร้อน ได้แก่ โรค มาลาเรีย โรคพยาธิต่างๆ โรคตับ โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา นอกจากนี้ยังมีให้บริการตรวจโรคมาลาเรียตลอด ..
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Tel 037-395085

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว...
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Tel 055-965666

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055-965666, 055-965777..
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tel 043-202000

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202000
ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tel 053-936027

ศูนย์สุขภาพพร้อม ในปัจจุบันมี4สาขา ได่แก่ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. , สาขามีโชค เชียงใหม่ , สาขาลำปาง และ สาขาศูนย์สุขภาพ มช. โดยให้บริการทางสุขภาพ 4 คลินิก โทร. 053-936027 , 053-935096..
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tel 053-936150

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นนำของประเทศไทย ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย โทร 0..

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง