× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย

โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย คือโรงพยาบาลในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนแพทย์ของสถาบันแพทยศาสตร์ จัดเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิขั้นสูง มีขีดความสามารถและความพร้อมในระดับสูงสุด เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยต่างๆ

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช

สถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะแก่มวลมนุษยชาติ โรงพยาบาลศิริราช โทร.02-4197000

02-4197000

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สอบถามเข้ารับการตรวจได้ที่ ประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก 02 256 5487 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 02 256 5045 - รพ.จุฬาฯ ไม่มีเครือข่ายคลินิกประกันสังคม

02 256 5487

กรุงเทพฯ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร 02-2443000

02-2443000

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา Tel. 02-5766000

02-5766000

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โทร 02-9269999 ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล ราคาห้องพัก

02-9269999

ปทุมธานี
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ทั้งหมด 19 ศูนย์ และ 5 คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก โทร 1474 หรือ 02-419-1000 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง) โรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ

1474

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์

เชิญชวนร่วมบริจาคกับมูลนิธิรามาธิบดี โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน - โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นที่ตั้งของ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ และเป็นเครือข่ายของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปราการ

0-2201-1000

กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การบริการรักษาโรคเขตร้อน ได้แก่ โรค มาลาเรีย โรคพยาธิต่างๆ โรคตับ โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา นอกจากนี้ยังมีให้บริการตรวจโรคมาลาเรียตลอด 24 ชั่วโมง และรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป และเปิดให้บริการการรักษาพยาบาลคลินิคพิเศษต่างๆ คลินิคเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง (Travel Clinic)

02-3069199

กรุงเทพฯ
คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 02-2516711-5 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-16.30น. และ เสาร์ 7.30-15.00น. ปิดวันอาทิตย์และหยุดวันนักขัตฤกษ์

02-2516711

กรุงเทพฯ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

โทร 02-5022345 - ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

02-5022345

นนทบุรี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ : 02-8396000

02-8396000

สมุทรปราการ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

โทร 0-38394850 รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

0-38394850

ชลบุรี
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นฐานการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มศว.

037-395085

นครนายก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUTH

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SUTH

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดบริการแบบผู้ป่วยนอก สามารถให้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 044-376555

044-376555

นครราชสีมา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202000

043-202000

ขอนแก่น
ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ SMC

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ SMC

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.043366444 - 6 เวลาทำการ 07.00 - 16.00 น. อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์สว.1 ชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

043-366444

ขอนแก่น
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นโรงพยาบาลในกำกับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีสถานะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนทั่วไป ให้บริการผู้มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ประกันสังคม ประกันชีวิตฯลฯ โทรศัพท์ 043-021021

043-021021

มหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นนำของประเทศไทย ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย โทร 0-5393-6150

053-936150

เชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้บริการ 4 ได้แก่ คลินิกเทคนิคการแพทย์, คลินิกรังสีเทคนิค, คลินิกกิจกรรมบำบัด, คลินิกกายภาพบำบัด-ธาราบำบัด โทร 053-936027, 053-935096, 053-935097

053-936027

เชียงใหม่
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

โทร 053-934742 053-934745 เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เปิดบริการ เวลา 8.00 - 20.00 น.

053-934742

เชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ปี 2563 สภามหาวิทยาลัยพะเยา มีมติให้รวมยุบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา" และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติแก้ไขชื่อเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

05446-6666

พะเยา
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและการแพทย์บูรณาการ

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและการแพทย์บูรณาการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และ การแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

053-914000

เชียงราย
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

053-914000

เชียงราย
ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (Mahidol Bumrungrak Nakhonsawan Medical Center) เป็นส่วนงาน 1 ใน 4 ส่วนงานหลัก ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...โทร 056-009609, 088-2746611

056-009609

นครสวรรค์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055965666, 055965777

055-965666

พิษณุโลก
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทร 02-8496600 เวชระเบียนออนไลน์ นัดหมายแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

02-8496600

นครปฐม
โรงพยาบาลสวนสุนันทา ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงพยาบาลสวนสุนันทา ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรทุกกลุ่มอายุ ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศที่ส่งผลให้ ประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ทําให้แนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและสัดส่วน คาดการณ์ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 รัฐบาลไทยตระหนักถึงการเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้สูงอายุจึงให้มีนโยบายที่ตอบสนองและรองรับสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีกฎหมายและข้อบังคับกับการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

034-766476

สมุทรสงคราม
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7567 3058 และ 0 7567 3059 ในวันและเวลาราชการ

075-673059

นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โทร 074 455 000 - อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700
- ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000,
074-455-000

074-455000

สงขลา
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์

ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) เป็นหน่วยบริการอีกรูปแบบหนึ่งของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริหารจัดการที่เป็นเลิศ โทร. 062-0834953, 074-451822, 074-451827-8

062-0834953

สงขลา

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)