Home : ข่าว COVID-19

รายงานจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในรพ.สังกัด กทม. (รพ.สนาม และ Hospitel)

Date: 22/05/2564 View: 235
รายงานจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในรพ.สังกัด กทม. (รพ.สนาม และ Hospitel) ข่าว COVID-19 Healthserv.net
19 พค 64 รายงานจำนวนผู้ป่วยครองเตียงในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โรงพยาบาลสนาม กทม. และ Hospitel มีจำนวนทั้งสิ้น 2,238 ราย  ดังนี้

1. โรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง
มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 344 เตียง

2. โรงพยาบาลสนาม กทม. 5 แห่ง
ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 2,042 เตียง
มีผู้ป่วยครองเตียง 1,435 เตียง ยังว่างอยู่ 610 เตียง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 548 เตียง เตียงว่าง 452 เตียง เตียง
 • รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 203 เตียง (เสริม 3 เตียง)
 • รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 83 เตียง เตียงว่าง 17 เตียง
 • รพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ครองเตียง 288 เตียงว่าง 112 เตียง
 • รพ.เอราวัณ 3 (สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางมด) 342 เตียง เตียงว่าง 313 เตียง เตียงว่าง 29 เตียง

3. Hospitel จำนวน 5 แห่ง
สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 778 เตียง
มีผู้ป่วยครองเตียงแล้ว 459 เตียง
ยังว่างอยู่ 322 เตียง
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 • รพ.กลาง (อาคารหอพัก) 88 เตียง ครองเตียง 91 (เสริม 3 เตียง)
 • โรงแรมเออริเเกนแอพอร์ต 280 เตียง ครองเตียง 154 เหลือ 126 เตียง
 • โรงแรมบ้านไทยบูทีค 280 เตียง ครองเตียง 140 เหลือ 140 เตียง
 • โรงแรมข้าวสาร พาเลส 90 เตียง ครองเตียง 52 เหลือ 38 เตียง
 • อาคารพัชรกิติยาภา ม.นวมินทราชูทิศ 40 เตียง ครองเตียง 22 เหลือ 18 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 64)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศิครินทร์
แพ็กเกจอิ๊กซี่ ICSI
ราคา 121,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com