ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ปี 2567

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ปี 2567 Thumb HealthServ.net
สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ปี 2567 ThumbMobile HealthServ.net

กิจกรรมสัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี โดยรพ.สัตว์ ม.เกษตร บางเขน เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 17 มิย 67 - 31 มค 68 โดยคิวผ่าตัดจะเริ่มตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2567 เช็คเงื่อนไขการร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทำนัดหมาย โทร. 02-7971900 กด 9

สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ปี 2567 HealthServ
 กิจกรรมสัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี  โดยรพ.สัตว์ ม.เกษตร บางเขน  น้องหมาแมวทุกตัว จะได้รับการวางยาสลบชนิดสูดดม และผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน โดยนิสิตคณะสัตวแพทย์ปี 6 นายสัตวแพทย์ที่เข้าอบรมหลักสูตรสัตวแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ภายใต้การดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด ของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม 
 

      เปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 17 มิย 67 - 31 มค 68   คิวผ่าตัดจะเริ่มตั้งแต่ 24 มิถุนายน 2567

 
เงื่อนไขการร่วมโครงการ
  1. สุนัขและแมว มีอายุระหว่าง 1-5 ปี 
  2. ต้องมีน้ำหนักตัว 2.5-20 กก.
  3. ไม่รับสุนัขพันธุ์หน้าสั้น 
  4. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว
  5. ไม่รับสุนัขและแมวเพศเมีย ที่อยู่ในระหว่างเป็นสัด ตั้งท้อง หรือให้นมลูก
 
 

ขั้นตอนการนำสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ
  1. เจ้าของสุนัขและแมวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ทำนัดหมายวันตรวจร่างกายและวันผ่าตัดล่วงหน้าติดต่อเคาน์เตอร์ทำนัดหมายชั้น 1 (ลูกค้าสัมพันธ์ฯ) หรือโทรทำนัดที่เบอร์ 02 797 1900 ต่อ 9 (วันผ่าตัด มีเฉพาะในเวลาราชการ วันจันทร์ - ศุกร์)
  2. พาสัตว์เลี้ยงตรวจร่างกายและตรวจเลือดตามวันนัดหมาย ยื่นเอกสารบัตรนัดลงทะเบียนตามระบบของโรงพยาบาลสัตว์ฯ มีค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและตรวจเลือด
  3. วันนัดผ่าตัดนำสุนัขและแมวมาเข้ารับการผ่าตัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการดมยาสลบและการผ่าตัดทำหมัน
  4. ยาทานและอุปกรณ์การดูแลแผลผ่าตัด เจ้าของอาจจัดหาด้วยตนเองตามคำแนะนำสัตวแพทย์หรือซื้อโดยตรงจากโรงพยาบาลสัตว์ๆ
  5. นำสุนัขและแมวเข้ารับการตรวจแผลและตัดไหม (มีค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบริการทางสัตวแพทย์)

*ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับสุนัขและแมวเข้าร่วมโครงการ โดยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ตรวจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทำนัดหมาย โทร. 02-7971900 กด 9
สัตวแพทย์เกษตรอาสา ม.เกษตร บางเขน ทำหมันน้องหมาน้องแมว ฟรี ปี 2567 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด