ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช

มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช Thumb HealthServ.net
มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช ThumbMobile HealthServ.net

มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช พร้อมเตรียมจัดตั้งแปลงปลูกกัญชาต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์ฯหนองระเวียง

มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช HealthServ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.วีรวัตร​ นามานุศาสตร์ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สถาบันสหสรรพศาสตร์​ เจ้าหน้าที่จากสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้หารือกับ คุณชลธิชา​ ชัยณวัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชน (วสช.) ภู ชีวกะ นายกิตติกร โตใหญ่ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายแพทย์จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล แพทย์ปฏิบัติการและนักวิจัย และที่ปรึกษาทางการแพทย์ประจำคลีนิคกัญชา วสช.ภูชีวกะ เพื่อรวมกันผลักดันการปลูกกัญชา แบบครบวงจรในจังหวัดนครราชสีมา
 
โดย วสช.ภู ชีวกะ วสช.คญาบาติด และ วสช.เพื่อชุมชนยั่งยืน ได้เข้ามาปรึกษา กับทางสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน ในการจัดสร้างโรงเรือนปลูกกัญชา กัญชง รวมถึงองค์ความรู้ด้านการปลูก และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางการแพทย์และในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งเบื้องต้น มทร.อีสาน ได้วางระบบเพื่อช่วยผลักแบบครบวงจร โดยใช้นักวิชาการ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นแกนหลักช่วยดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 
การศึกษาสายพันธุ์กัญชา กัญชงสรีรวิทยาช่อดอก โดย นักวิจัยสาขาชีววิทยาประยุกต์
การศึกษาเพื่อสกัดสารออกฤทธิ์ โดย นักวิจัยสาขาเคมีประยุกต์
การออกแบบระบบเทคโนโลยีในโรงเรือน โดย นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
การทำแปลงปลูกกัญชา showcase ทั้งระบบ​ indoor​/green house และ outdoor​ โดย นักวิจัยสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
จะเห็นได้ว่า มทร.อีสาน มีการวางแผนงาน เพื่อพัฒนาการใช้พืชกัญชา กัญชง อย่างเป็นระบบ และพร้อมส่งเสริม เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชนให้มีองค์ความรู้และสามารถต่อยอดสู่การสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ภายใต้การรับรอง การใช้พืชกัญชา กัญชง จากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ซึ่งหลังจากนี้ มทร.อีสาน จะมีการทำพิธีลงนามความร่วมมือ กับ วิสาหกิจชุมชน และ สสว. เพื่อขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
ทั้งนี้ นอกจากส่วนที่ มทร.อีสาน ดำเนินการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในโคราชแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมจัดตั้งโรงเรือนปลูกกัญชาอย่างครบวงจรต้นแบบ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการปลูกพืชกัญชาให้ได้คุณภาพ ประจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งจะจัดทำหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นเกี่ยวกับการฝึกทักษะการปลูก​ การดูแลแปลง​ รวมไปถึงระบบการจัดการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและรู้ถึงคุณประโยชน์และโทษ และการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ต่อไป

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มทร.อีสาน
12 พฤษภาคม 2021

 
มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช HealthServ
มทร.อีสาน ยกระดับการปลูกกัญชา-กัญชงแบบครบวงจรเพื่อคนโคราช HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด