ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ไตรมาส 3/2564

ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ไตรมาส 3/2564 Thumb HealthServ.net
ผลประกอบการโรงพยาบาลเอกชนไทย ไตรมาส 3/2564 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 25 แห่ง แบ่งเป็นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 23 แห่ง ในตลาด mai 2 แห่ง (IMH และ TNH)
HealthServ รวบรวมตัวเลขผลประกอบการ รายไตรมาสและปี 2564 ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย มาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษา ดังตารางด้านล่างนี้ 

Hospital STOCK Q3/64 Q2/64 Q1/64 9m64
1. โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) AHC 145,242 31,873 10,252 187,367
2. บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) BCH 2,896,236 1,145,721 323,774 4,365,731
3. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS 2,509,379 1,452,166 1,338,664 5,300,209
4. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) BH 295,984 216,467 91,132 603,583
5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) CHG 1,563,537 576,081 251,785 2,391,403
6. เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) CMR 90,502 21,179 82,383 194,064
7. เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) EKH 155,813 65,983 33,461 255,257
8. ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) KDH 15,311 8,371 3,008 26,690
9. โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) LPH 288,538 84,742 40,393 413,673
10.โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) M-CHAI 29,947 29,947 -61,706 -1,812
11.วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) NEW 6 -399 1,612 1,219
12.โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) NTV 17,124 25,425 44,857 87,406
13.โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) PR9 82,947 11,782 38,543 133,272
14.บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) PRINC 275,498 -154,270 -161,571 -40,343
15.บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) RAM 1,645,812 504,877 338,738 2,489,427
16.บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) RJH 484,283 137,686 106,629 728,598
17.บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) RPH 145,243 14,043.78 18,956.08 178,243
18.บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) SKR 339,154 146,593 94,534 580,281
19.บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) SVH 366,928 391,943 318,695 1,077,566
20.บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) THG 833,080 84,163 -214,951 702,292
21.บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) VIBHA 650,542 271,509 191,898 1,113,949
22.บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) VIH 856,648 275,703 61,812 1,194,163
23.บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) WPH 73,499 -17,353 -13,111 43,035
24.บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) IMH 206,384 91,776 -14,845 283,315


ข้อสรุป ไตรมาส 3/2564

1. ในไตรมาสที่ 3 ไม่มีโรงพยาบาลใดขาดทุนเลย
2. ผลประกอบการรอบ 9 เดือน/2564 มี 2 โรงพยาบาลเท่านั้นที่ยัง ขาดทุน 
3. โรงพยาบาลที่มีกำไรใน ไตรมาส 3 มากที่สุด คือ บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 2,896 ล้านบาท
4. โรงพยาบาลที่มีกำไรน้อยที่สุด คือ วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 6000 บาท
5. โรงพยาบาลที่มีกำไรรอบ 9 เดือน/2564 มากที่สุด คือ กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 5,300 ล้านบาท
6. โรงพยาบาลที่มีกำไรรอบ 9 เดือน/2564 น้อยที่สุด คือ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ขาดทุน 40.34 ล้านบาท
7. โรงพยาบาลที่มีกำไรรอบ 9 เดือน เกิน 1000 ล้านบาท จำนวน 7 แห่ง
8. โรงพยาบาลที่มีอัตรากำไรในไตรมาส 3 เติบโตเกิน 1 เท่าตัว เที่ยบกับไตรมาส 2 มีจำนวน แห่ง 20 แห่ง (จากทั้งหมด 25 แห่ง)
9. โรงพยาบาลที่มีอัตรากำไรในไตรมาส 3 เติบโตเกิน 1 เท่าตัว เที่ยบกับไตรมาส 2 ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 
  • บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) 1034%
  • บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 989%
  • โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) 704%
  • โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) 455%
  • เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) 427%
10. รวมอัตรากำไรทุกโรงพยาบาล รอบ 3 เดือน 10,456 ล้านบาท

หมายเหตุ
  • คำนวนจาก 24 โรงพยาบาล ยกเว้น โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ไม่ถูกนำมาคำนวน
  • ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เป็นการรวบรวมข้อมูลนำเสนอเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด