สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens)

Dec 28, 2020 805

สารก่อโรคภูมิแพ้ทางระบบการหายใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน (Indoor allergens) และสารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน (outdoor allergens) แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง

สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (AEROALLERGENS)

สารก่อโรคภูมิแพ้ทางระบบการหายใจ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 1. สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน (Indoor allergens) ได้แก่
  - ฝุ่นบ้าน (House dust)
  - ไรฝุ่น (House dust mites)
  - ซากแมลงและสิ่งขับถ่ายของแมลงต่างๆ เช่น แมลงสาบ(cockroaches) มด (ant) และยุง (mosquitoes)
  - ขนสัตว์ เช่น แมว สุนัขฯลฯ
  - สปอร์ของเชื้อรา(mold spores)
 2. สารก่อภูมิแพ้นอกบ้าน (outdoor allergens) ได้แก่
  - ละอองเกสรพืช ( pollens) ที่พบบ่อยได้แก่ หญ้าแพรก ( Bermuda grass ) หญ้าขน ( para grass )ผักโขม( Careless weed )กก ( Sedge) ธูปฤาษี (Cattail) ไมยราบยักษ์ ( Mimosa ) สปอร์เชื้อรา (mold spores) ที่พบบ่อยเช่น Cladosporium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp.,ฯลฯ

หลักการรักษาโรคภูมิแพ้

 1. กำจัดและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ และสารที่ระคายเคือง
 2. การใช้ยารักษาเพื่อบรรเทาอาการ
 3. การฉีดวัคซีนภูมิแพ้
 4. ระวังรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ
 ข้อมูลจากสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com