ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) จ.นนทบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) จ.นนทบุรี HealthServ.net
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) จ.นนทบุรี HealthServ.net

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี หรือ “โรงงานปีคนพิการสากล” ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ก่อตั้งเมื่อปี 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้พัฒนาทักษะในการทำงานและฝึกอาชีพแล้วมีงานทำในโรงงาน เพื่อเสริมสร้างในการพึ่งพาตัวเองและครอบครัวต่อไป รวมทั้งเพื่อเป็น “ศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ”

HealthServ สำรวจคิดเห็น

ผลสำรวจ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) จ.นนทบุรี HealthServ


ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล)
  • สถานที่ตั้ง: 78/10 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 02-583-8415
  • เบอร์โทรสาร: 02-583-9952
  • E-mail: vddc-nonthaburi@dep.go.th
  • เว็บไซต์: http://www.ddc.go.th/
  • www.facebook.com
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล) จ.นนทบุรี HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด